Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Forfattere

Kirsten Baltzer; Susan Tetler; Hilde Ulvseth; Søren Langager; Michael Wahl Andersen; Susanne Arne‐Hansen; Dorte Østergren‐Olsen; Christian Quvang; Charlotte Christiansen; Kaj Nedergaard Jepsen; Else Skibsted; Helle Bundgaard Svendsen; Kaj Østergaard

Synopsis

En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser, er en øget mangfoldighed i elevgruppen, hvad angår måder at lære på. Det stiller lærerne over for store udfordringer i forhold til at differentiere undervisningen, hvad angår skolens og klasserummets fysiske rammer, sociale organiseringer, fagligt indhold, undervisningsmaterialernes art og sværhedsgrader, arbejdsformer, tempo etc. Lærerne kan således differentiere i forhold til, hvad eleven skal lære, dvs. indholdet, hvordan eleven skal lære, dvs. processen, eller resultatet, dvs. hvad eleven giver udtryk for at have lært.

Projektet ’Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov’ er gennemført i håbet om at kunne inspirere lærere og lærerstuderende til at udvikle skolens praksis i en mere undervisningsdifferentieret retning. Derfor er der lagt vægt på en webbaseret formidling af resultater og erfaringer fra projektet, som skolens aktører og andre interesserede let kan få adgang til via en temahjemmeside på www.Inklusionsudvikling.dk

Downloads

Publiceret

september 25, 2015

Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978- 87- 7507-328-3

doi

10.7146/aul.47.33