EMPOWER4U: Fra udsat anbragt til egen tilværelse

Forfattere

Mette Marie Ledertoug

Synopsis

EMPOWER4U er et følgeforsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle udsatte anbragte/tidligere anbragte unge personligt og socialt, så de rustes til at klare overgangen fra anbragt til egen tilværelse. Projektforløbet har til hensigt at styrke de udsatte unges livsduelighed gennem udvikling af de unges mentale robusthed og deres personlige og sociale kompetencer. En styrkelse heraf vil forbedre de unges tro på egne evner og dermed forbedre forudsætningerne for at kunne klare sig i egen bolig, gennemføre en uddannelse og/eller få et arbejde, som den unge vedholdende kan beholde.

I såvel forskningen som ved efterværnsindsats er der en tendens til at fokusere på de mere hårde kompetencer, hvor de unges succes og mulighed for at kunne leve et godt og selvstændigt voksenliv typisk vurderes på baggrund af, hvor godt den unge klarer sig i forhold til at opnå en uddannelse, fastholde et arbejde, betale sine regninger og holde sig væk fra kriminalitet og misbrug. Risikoen ved dette perspektiv er, at de mere bløde kompetencer som kommunikation, selvregulering, selvværd, netværk og relationer bliver ignoreret. Disse personlige og sociale kompetencer er imidlertid helt centrale i forhold til at sikre, at de unge også mentalt er rustet til at kunne varetage en selvstændig voksentilværelse. Det fulde potentiale i en indsats opnås bedst ved et balanceret fokus på både hårde og bløde kompetencer, som bl.a. fremhævet af Undervisningsministeriet EMPOWER4U skal supplere efterværnsindsatsen hårde fokus ved at tage udgangspunkt i at styrke den enkeltes livsduelighed. EMPOWER4U udvikler og styrker den unges mentale, sociale og personlige kompetencer.

I denne rapport beskrives første fase af EMPOWER4U, der løber over ét år med deltagelse af 39 unge og består af intensive flerdages camps kombineret med individuel mentor støtte til de unge samt opfølgende tjek-ind dage med forankring og evaluering.

 

Downloads

Publiceret

2 juli 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-588-9

doi

10.7146/aul.266.186