En hjerne til forskel: – neuropædagogik og faglighed på botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Forfattere

Pia Friis O’Donnell
Maj Willemoes Jensen

Synopsis

Rapporten er udarbejdet i tilknytning til projekt KvaliKomBo, som er støttet af Servicestyrelsen under Socialministeriet. Den er udgivet som publikation nr. 6 i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' (serieredaktør: Søren Langager) under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik i inkluderende perspektiv (SSIP).

Forsidebillede til En hjerne til forskel: – neuropædagogik og faglighed på botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
Publiceret
september 30, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7430-246-9
doi
10.7146/aul.59.58