Rapporter

157 titler

Alle bøger

Forside til rapport

Trivselsfremmende og adgangsskabende po-tentialer af hybride koncertformater: En komparativ analyse af Musikalske Besøgsvenner og SOLO

Nanna Schneidermann, Amalie Bakkær Munk Andersen, Tanja Kronborg Hansen (Forfatter)
21 maj 2024
Forside til rapport

Seks dimensioner af adgang til kunst og kultur for ensomme ældre i Musikalske Besøgsvenner

Nanna Schneidermann, Amalie Bakkær Munk Andersen, Tanja Kronborg Hansen (Forfatter)
21 maj 2024
Forside til tekst

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær (Forfatter)
21 december 2023
Rapportens forside viser forfatterne, titlen samt Aarhus Universitets logo. Et baggrundsbillede viser en pige i et klasseværelse.

Forskningsprojekt Exploring School Culture. Afslutningsrapport

David Reimer, Emil Smith, Ida Gran Andersen , Bent Sortkær (Forfatter)
20 december 2023
Forside til rapport

Participation in Cultural Centres in Denmark

Louise Ejgod Hansen, Birgit Eriksson, Karen Nordentoft (Forfatter)
11 december 2023
Rapportens forside viser forfattere, titel og samarbejdspartnere for projektet samt et billede med en guitar i forgrunden og 3 personer om et bord i baggrunden.

8 råd til kultur- og sundhedsprojekter: Baseret på erfaringer fra Musikalske Besøgsvenner

Amalie Andersen, Tanja Kronborg Hansen, Nanna Thorsteinsson Schneidermann (Forfatter)
20 november 2023
Forside, foto af violin

Evalueringsrapport. Steiner HF

Niels Rosendal, Malene Engsig Brodersen , Naya Hansen (Forfatter)
8 november 2023
Forside til tekst

Evalueringsrapport. Steiner HF

Niels Rosendal Jensen , Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
22 maj 2023
Forside for rapporten: The protected Burial Mound 'Store Vejlhøj', Vinderup, Denmark: First Results

The Protected Burial Mound ‘Store Vejlhøj’, Vinderup, Denmark: First Results

Havananda Ombashi (Forfatter); Marianne Høyem Andreasen, Bo Ejstrud (Kapitelforfatter); Renée Enevold, Astrid Jensen, Mette Klingenberg (Forfatter); Søren Munch Kristiansen (Kapitelforfatter); Nina Helt Nielsen, Mette Løvschal (Forfatter)
29 marts 2023
Forside for rapporten: Palynological Sampling in Western Jutland 2021-22: Anthea Work Package #2

Palynological Sampling in Western Jutland 2021-22: ANTHEA Work Package #2

Havananda Ombashi, Mette Løvschal (Forfatter)
29 marts 2023
Frontpage of the report: Electrification of Scandinavian Ports

Electrification of Scandinavian Ports : An Interreg project - final report

Jon Lerche, Bahram Dehghan, Ishita Sharma, Peter Enevoldsen, Michael Ax, Bjørnar Thorsen, Ramina Siamandu, Emily Tynes, Tharsika Pakeerathan Srirajan (Forfatter)
31 oktober 2022
Forside for rapporten: Musikalske Besøgsvenner 2021.

Musikalske Besøgsvenner 2021- fra eksperiment til hybridt koncertformat

Amalie Bakkær Munk Andersen, Kenni Hede, Nanna Schneidermann (Forfatter)
25 oktober 2022

Deltagelse i kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner

Birgit Eriksson (Forfatter); Louise Ejgod Hansen (Bindredaktør); Karen Nordentoft (Forfatter)
1 oktober 2021

Fulton-projektet. Forskningsrapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen (Bindredaktør)
19 august 2021

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær (Forfatter)
27 januar 2021

Manual for analytisk kodning af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

The SDC International Report 2020 : Cooperating for Energy Transition

Birte Holst Jørgensen (ed), Stine Haakonsson (ed), Guangchao Chen (ed), Zhao Hong (ed)
15 december 2020

Quartz SAR optically stimulated lumines-cence (OSL) dating of sands from Ulbjerg Klint, Central Jutland, Denmark

Søren M Kristiansen, Lars Agersnap Larsen, Aayush Srivastava , Tim C. Kinnaird (Forfatter)
14 oktober 2020

At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne

Kristina Mariager-Anderson, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren , Vibe Aarkrog (Forfatter)
18 februar 2020

Pædagogik på Kanten: En rapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen , Daniel Wilson, Maj Sofie Rasmussen, Toke Lund-Laursen, Susanne Jespersen , Esben Klange, Cathrine Bonderup (Forfatter)
23 januar 2020

Hvad hæmmer hhv. fremmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen?

Christian Christrup Kjeldsen , Niels Rosendal Jensen, Dorthe Brix, Jørn Bjerre, Dorthe Munk, Susanne Dau (Forfatter)
7 januar 2020

Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder

Kirsten Elisa Petersen, Lotte Hedegaard Sørensen, Trine Elisabeth Møbius Sørensen , Lars Ladefoged (Forfatter)
28 oktober 2019

Project Half Double: results of phase 1 and phase 2 - June 2019

Anna Le Gerstrøm Rode, Anne-Sofie Hansen, Per Svejvig, Michael Ehlers (Forfatter); Karoline Thorp Adland, Thomas Kristian Ruth, Nina Anker Nissen, Rasmus Waldemar, Judith Birte Zippora Klein, Sune Edmund Pedersen, Carl-Johan Ekhall, Line Ypkendanz, Ulrik Paludan, Anna Maria Greve-Vilby (Kapitelforfatter)
19 juni 2019

Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber

Jeppe Bundsgaard, Svend Kreiner (Forfatter)
4 april 2019

Etik i ældreplejen

Dorthe Brix (Forfatter)
3 april 2019

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Lone Svinth, Charlotte Ringsmose (Forfatter)
22 marts 2019

PROJECT HALF DOUBLE: Training practitioners, working with visuals, practice reflections and small and medium-sized enterprises

Anna Le Gerstrøm Rode, Signe Hedeboe Frederiksen, Per Svejvig (Forfatter)
25 februar 2019

Project Half Double: Preliminary Results for Phase 1, June 2016

Per Svejvig, Michael Ehlers, Karoline Thorp Adland, Sara Grex, Signe Hedeboe Frederiksen, Martin Malthe Borch, Nicolai Elborough Boston, David Barnekow Erichsen, Christian Gyldahl, Christoffer Bækgaard Ludwig, Sune Edmund Pedersen (Forfatter)
13 november 2018

Project Half Double: Addendum: Current Results for Phase 1, January 2017

Per Svejvig, Signe Hedeboe Frederiksen, Anna Gerstrøm Rode (Forfatter)
13 november 2018

Project Half Double Current Results of Phase 1 and Phase 2, December 2017

Per Svejvig, Karoline Thorp Adland, Judith Birte Zippora Klein, Sune Edmund Pedersen, Nina Anker Nissen, Rasmus Waldemar (Forfatter)
13 november 2018

Archaeological Fieldwork at Unguja Ukuu, Zanzibar, July 2017: Interim Report

Federica Sulas, Stephanie Wynne-Jones (Forfatter)
19 oktober 2018

Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund, Lars Ladefoged (Forfatter)
12 marts 2018

Hvad tror danskerne på? En kortlægning af tro, overtro og overbevisning

Ken Ramshøj Christensen, Mathias Clasen (Forfatter)
23 februar 2018

Data Management in Practice Supplementary Files

Karsten Kryger Hansen, Christina Guldfeldt Madsen, Anne Sofie Fink, Bodil Stenvig, Falco Jonas Hüser, Paula Maria Martinez Lavanchy, Søren Møller, Stine Vejlebo, Sacha Zurcher, Tony Brian Albers, Bjarne Andersen, Katrine Hofmann Gasser, Knud Åge Hansen, Bolette Ammitzbøll Jurik, Filip Kruse, Jesper Boserup Thestrup, Anders Sparre Conrad, Michael Svendsen, Janni Brødbæk, Asger Væring Larsen (Kapitelforfatter)
12 januar 2018

Data Management in Practice Results and Evaluation January 2018

Karsten Kryger Hansen, Christina Guldfeldt Madsen, Anne Sofie Fink, Bodil Stenvig, Falco Jonas Hüser, Paula Maria Martinez Lavanchy, Søren Møller, Stine Vejlebo, Sacha Zurcher, Tony Brian Albers, Bjarne Andersen, Katrine Hofmann Gasser, Knud Åge Hansen, Bolette Ammitzbøll Jurik, Filip Kruse, Jesper Boserup Thestrup, Anders Sparre Conrad, Michael Svendsen, Janni Brødbæk, Asger Væring Larsen (Kapitelforfatter)
12 januar 2018

Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Jesper Bremholm, Uffe Thomas Jankvist, Ulf Dalvad Berthelsen, Finn Holst (Forfatter)
2 oktober 2017

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza (Forfatter)
22 november 2016

Navigating in Higher Education – NiHE: Et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Hanne Balsby Thingholm, David Reimer, Tina Bering Keiding, Jane Lisbeth Due, Emil Smith (Forfatter)
2 november 2016

Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden

Jeppe Bundsgaard, Morten Rasmus Puck (Forfatter)
14 september 2016

Funktionspræster - en kortlægning: Rapport fra Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Center for SamtidsReligion

Marie Vejrup Nielsen, Lene Kühle, Henrik Reintoft Christensen, Stig Asboe, Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard, Kirstine Løvstad Brodersen, Christina Rehanna Kjær Flyvholm (Forfatter)
7 september 2016

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard (Forfatter)
2 september 2016

Pædagogiske læreplaner i dagtilbud: Hvordan – og i hvilket omfang – inddrager pædagoger i danske daginstitutioner læreplanerne i faglige refleksioner og praksis?

Maria Nøhr Belling, Sara Kirkegaard, Stig Broström, Anders Skriver Jensen, Kjeld Rasmussen (Forfatter)
21 juni 2016

”Tager du barnet ved hånden, tager du moderen ved hjertet”: En rapport om Babysalmesang

Marie Vejrup Nielsen (Forfatter); Helle Janderup, Christina Skovgaard Iversen, Gitte Ranfelt Laugesen (Kapitelforfatter)
14 juni 2016

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard (Forfatter)
1 marts 2016

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
5 januar 2016

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard, Siddhartha Baviskar, Christopher J. de Montgomery (Forfatter)
7 december 2015

Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse

Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund (Forfatter)
7 december 2015

Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?

Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen, Jakob Haahr-Pedersen (Forfatter)
6 oktober 2015

Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska (Forfatter)
2 oktober 2015

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci (Forfatter)
2 oktober 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi (Forfatter)
2 oktober 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen (Bindredaktør); Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm (Forfatter)
2 oktober 2015

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Niels Rosendal Jensen, Jesper Boding, Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
1 oktober 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard (Forfatter)
1 oktober 2015

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard (Forfatter)
30 september 2015

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren (Forfatter)
30 september 2015

Man skal jo ikke spilde børns tid: Evaluering af projektet "Tidlig forebyggende indsats i Valby"

Tine Basse Fisker, Rebecca Finberg Rasch (Forfatter)
30 september 2015

Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren Langager (Forfatter)
30 september 2015

Mere viden om diagnoser

Tine Basse Fisker (Forfatter)
30 september 2015

Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Søren Langager (Forfatter)
30 september 2015

Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

Maj‐Brit Daugbjerg Hoffmann (Forfatter)
29 september 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard, Susan Tetler (Forfatter)
29 september 2015

Den daglige forskel: ‐ Omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark, Peter Allerup (Forfatter)
25 september 2015

Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere

Beatrice Schindler Rangvid, Mikkel Lynggaard (Forfatter)
25 september 2015

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard (Forfatter)
25 september 2015

Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo‐ og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede.

Klaus Kasper Kofod, Niels Rosendal Jensen (Forfatter)
25 september 2015

Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

Kirsten Elisa Petersen, Lars Ladefoged (Forfatter)
25 september 2015

Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen (Forfatter)
25 september 2015

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre (Forfatter)
25 september 2015

Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager (Forfatter)
25 september 2015

Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark, Peter Allerup (Forfatter)
25 september 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Forfatter)
23 september 2015

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
23 september 2015

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen (Forfatter)
23 september 2015

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto‐lignende boligområder

Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen, Anne Knude Wind (Forfatter)
22 september 2015

Digital Technology and design processes: Report on a FabLab@School survey among Danish youth

Mikkel Hjorth, Ole Sejer Iversen, Rachel Charlotte Smith, Kasper Skov Christensen, Paulo Blikstein (Forfatter)
15 juni 2015

A Case Study in Modular Programming: Using AspectJ and OCaml in an Undergraduate Compiler Project

Aske Simon Christensen, Jan Midtgaard, Johnni Winther, Ian Zerny (Forfatter)
7 maj 2015

From Outermost Reduction Semantics to Abstract Machine

Olivier Danvy, Jacob Johannsen (Forfatter)
27 januar 2015