Reports

147 Titles

All Books

Forside for rapporten: The protected Burial Mound 'Store Vejlhøj', Vinderup, Denmark: First Results

The Protected Burial Mound ‘Store Vejlhøj’, Vinderup, Denmark: First Results

Havananda Ombashi; Marianne Høyem Andreasen, Bo Ejstrud; Renée Enevold, Astrid Jensen, Mette Klingenberg; Søren Munch Kristiansen; Nina Helt Nielsen, Mette Løvschal
March 29, 2023
Frontpage of the report: Electrification of Scandinavian Ports

Electrification of Scandinavian Ports : An Interreg project - final report

Jon Lerche, Bahram Dehghan, Ishita Sharma, Peter Enevoldsen, Michael Ax, Bjørnar Thorsen, Ramina Siamandu, Emily Tynes, Tharsika Pakeerathan Srirajan
October 31, 2022
Forside for rapporten: Musikalske Besøgsvenner 2021.

Musikalske Besøgsvenner 2021- fra eksperiment til hybridt koncertformat

Amalie Bakkær Munk Andersen, Kenni Hede, Nanna Schneidermann
October 25, 2022

Fulton-projektet. Forskningsrapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen
August 19, 2021

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær
January 27, 2021

Manual for analytisk kodning af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard
January 4, 2021

The SDC International Report 2020 : Cooperating for Energy Transition

Birte Holst Jørgensen (ed), Stine Haakonsson (ed), Guangchao Chen (ed), Zhao Hong (ed)
December 15, 2020

Quartz SAR optically stimulated lumines-cence (OSL) dating of sands from Ulbjerg Klint, Central Jutland, Denmark

Søren Munch Kristiansen, Lars Agersnap Larsen, Aayush Srivastava , Tim C. Kinnaird
October 14, 2020

At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne

Kristina Mariager-Anderson, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren , Vibe Aarkrog
February 18, 2020

Pædagogik på Kanten: En rapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen , Daniel Wilson, Maj Sofie Rasmussen, Toke Lund-Laursen, Susanne Jespersen , Esben Klange, Cathrine Bonderup
January 23, 2020

Hvad hæmmer hhv. fremmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen?

Christian Christrup Kjeldsen , Niels Rosendal Jensen, Dorthe Brix, Jørn Bjerre, Dorthe Munk, Susanne Dau
January 7, 2020

Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder

Kirsten Elisa Petersen, Lotte Hedegaard Sørensen, Trine Elisabeth Møbius Sørensen , Lars Ladefoged
October 28, 2019

Project Half Double: results of phase 1 and phase 2 - June 2019

Anna Le Gerstrøm Rode, Anne-Sofie Hansen, Per Svejvig, Michael Ehlers; Karoline Thorp Adland, Thomas Kristian Ruth, Nina Anker Nissen, Rasmus Waldemar, Judith Birte Zippora Klein, Sune Edmund Pedersen, Carl-Johan Ekhall, Line Ypkendanz, Ulrik Paludan, Anna Maria Greve-Vilby
June 19, 2019

Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber

Jeppe Bundsgaard, Svend Kreiner
April 4, 2019

Etik i ældreplejen

Dorthe Brix
April 3, 2019

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Lone Svinth, Charlotte Ringsmose
March 22, 2019

Project Half Double: Preliminary Results for Phase 1, June 2016

Per Svejvig, Michael Ehlers, Karoline Thorp Adland, Sara Grex, Signe Hedeboe Frederiksen, Martin Malthe Borch, Nicolai Elborough Boston, David Barnekow Erichsen, Christian Gyldahl, Christoffer Bækgaard Ludwig, Sune Edmund Pedersen
November 13, 2018

Project Half Double Current Results of Phase 1 and Phase 2, December 2017

Per Svejvig, Karoline Thorp Adland, Judith Birte Zippora Klein, Sune Edmund Pedersen, Nina Anker Nissen, Rasmus Waldemar
November 13, 2018

Project Half Double: Addendum: Current Results for Phase 1, January 2017

Per Svejvig, Signe Hedeboe Frederiksen, Anna Gerstrøm Rode
November 13, 2018

Archaeological Fieldwork at Unguja Ukuu, Zanzibar, July 2017: Interim Report

Federica Sulas, Stephanie Wynne-Jones
October 19, 2018

Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund, Lars Ladefoged
March 12, 2018

Hvad tror danskerne på? En kortlægning af tro, overtro og overbevisning

Ken Ramshøj Christensen, Mathias Clasen
February 23, 2018

Data Management in Practice Results and Evaluation January 2018

Karsten Kryger Hansen, Christina Guldfeldt Madsen, Anne Sofie Fink, Bodil Stenvig, Falco Jonas Hüser, Paula Maria Martinez Lavanchy, Søren Møller, Stine Vejlebo, Sacha Zurcher, Tony Brian Albers, Bjarne Andersen, Katrine Hofmann Gasser, Knud Åge Hansen, Bolette Ammitzbøll Jurik, Filip Kruse, Jesper Boserup Thestrup, Anders Sparre Conrad, Michael Svendsen, Janni Brødbæk, Asger Væring Larsen
January 12, 2018

Data Management in Practice Supplementary Files

Karsten Kryger Hansen, Christina Guldfeldt Madsen, Anne Sofie Fink, Bodil Stenvig, Falco Jonas Hüser, Paula Maria Martinez Lavanchy, Søren Møller, Stine Vejlebo, Sacha Zurcher, Tony Brian Albers, Bjarne Andersen, Katrine Hofmann Gasser, Knud Åge Hansen, Bolette Ammitzbøll Jurik, Filip Kruse, Jesper Boserup Thestrup, Anders Sparre Conrad, Michael Svendsen, Janni Brødbæk, Asger Væring Larsen
January 12, 2018

Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Jesper Bremholm, Uffe Thomas Jankvist, Ulf Dalvad Berthelsen, Finn Holst
October 2, 2017

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza
November 22, 2016

Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden

Jeppe Bundsgaard, Morten Rasmus Puck
September 14, 2016

Funktionspræster - en kortlægning: Rapport fra Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Center for SamtidsReligion

Marie Vejrup Nielsen; Lene Kühle, lektor, Henrik Reintoft Christensen, Stig Asboe, Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard, Kirstine Løvstad Brodersen, Christina Rehanna Kjær Flyvholm
September 7, 2016

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard
September 2, 2016

”Tager du barnet ved hånden, tager du moderen ved hjertet”: En rapport om Babysalmesang

Marie Vejrup Nielsen; Helle Janderup, Christina Skovgaard Iversen, Gitte Ranfelt Laugesen
June 14, 2016

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard
March 1, 2016

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning

Anders Dræby Sørensen
January 5, 2016

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard, Siddhartha Baviskar, Christopher J. de Montgomery
December 7, 2015

Bourdieu-notatet

Niels Rosendal Jensen
October 6, 2015

Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska
October 2, 2015

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci
October 2, 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi
October 2, 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen; Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm
October 2, 2015

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Niels Rosendal Jensen, Jesper Boding, Christian Christrup Kjeldsen
October 1, 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard
October 1, 2015

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren
September 30, 2015

Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Søren Langager
September 30, 2015

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard
September 30, 2015

Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren Langager
September 30, 2015

Mere viden om diagnoser

Tine Basse Fisker
September 30, 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard, Susan Tetler
September 29, 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard
September 25, 2015

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard
September 25, 2015

Kvalitet i specialskoler

Niels Egelund
September 25, 2015

Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen
September 25, 2015

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre
September 25, 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard
September 23, 2015

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen
September 23, 2015

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen
September 23, 2015

Digital Technology and design processes: Report on a FabLab@School survey among Danish youth

Mikkel Hjorth, Ole Sejer Iversen, Rachel Charlotte Smith, Kasper Skov Christensen, Paulo Blikstein
June 15, 2015

A Case Study in Modular Programming: Using AspectJ and OCaml in an Undergraduate Compiler Project

Aske Simon Christensen, Jan Midtgaard, Johnni Winther, Ian Zerny
May 7, 2015

From Outermost Reduction Semantics to Abstract Machine

Olivier Danvy, Jacob Johannsen
January 27, 2015