At udvikles ved at udvikle: En model for deltagerstyrede forandringsprocesser i HPA’s udviklingsdel

Forfattere

Knud Holt Nielsen
Pär Nygren

Synopsis

Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Forsidebillede til At udvikles ved at udvikle: En model for deltagerstyrede forandringsprocesser i HPA’s udviklingsdel
Publiceret
oktober 2, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7684-245-1
doi
10.7146/aul.80.74