Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Forfattere

Lone Svinth
Charlotte Ringsmose

Synopsis

Denne udgivelse rapporterer fra projektet Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud,
som Fremfærd Børn tog initiativ til i 2017. Baggrunden var et ønske om at undersøge
pædagogisk praksis, der formår at sikre børn i udsatte positioner trivsel og aktiv
deltagelse i fællesskaberne til trods for en relativ høj andel børn i udsatte positioner i de
pågældende dagtilbud. Formålet er at beskrive, analysere og diskutere hvordan 20 danske
dagtilbud beliggende i såkaldte socialt belastede boligområder med relativt mange
børn i udsatte positioner skaber trivsel og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i
udsatte positioner.

Downloads

Publiceret

22 marts 2019

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-565-0

doi

10.7146/aul.316.214