Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen
Kornelia Kraglund
Lars Ladefoged

Synopsis

Denne rapport præsenterer resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt, der har haft fokus på sundhedsplejens tilrettelagte ekstra indsatser over for små børn og deres forældre. Projektet har forløbet over en periode på cirka 3 år fra 2014 til 2017, hvor børn, forældre og sundhedspleje er blevet fulgt og har deltaget med deres tid og interesse.

Rapporten er baseret på et selvstændigt forskningsprojekt, der har haft fokus på en række særlige ekstra indsatser, som sundhedsplejen har udført gennem en treårig periode i Københavns Kommune, men udgør på samme tid en del af et samlet forskningsprojekt, som overordnet har fokus på betydningen af sundhedsplejens arbejde med tidlige og forebyggende indsatser.

Downloads

Publiceret

12 marts 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-612-1

doi

10.7146/aul.252.180