Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Authors

Kirsten Elisa Petersen
Kornelia Kraglund
Lars Ladefoged

Synopsis

Denne rapport præsenterer resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt, der har haft fokus på sundhedsplejens tilrettelagte ekstra indsatser over for små børn og deres forældre. Projektet har forløbet over en periode på cirka 3 år fra 2014 til 2017, hvor børn, forældre og sundhedspleje er blevet fulgt og har deltaget med deres tid og interesse.

Rapporten er baseret på et selvstændigt forskningsprojekt, der har haft fokus på en række særlige ekstra indsatser, som sundhedsplejen har udført gennem en treårig periode i Københavns Kommune, men udgør på samme tid en del af et samlet forskningsprojekt, som overordnet har fokus på betydningen af sundhedsplejens arbejde med tidlige og forebyggende indsatser.

Cover for Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre
Published
March 12, 2018
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7684-612-1
doi
10.7146/aul.252.180