Facilitering af studiemiljø: Evaluering af et pilotprojekt på DPUs kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi i foråret 2009

Forfattere

Ib Ravn
DPU
Hanne Kirstine Adriansen

Nøgleord:

studiemiljø, studiegrupper, fastholdelse, frafald, universiteter, videregående uddannelser, facilitering, peer læring

Synopsis

Projektets indhold
 Med det formål at forbedre studiemiljøet og mindske frafaldet
iværksatte vi tre delprojekter, der omfattede de 222 studerende
tilmeldt til det andet af fire semestre på kandidatuddannelsen i
pædagogisk psykologi.
 Den bærende ide var facilitering. En facilitator styrer en gruppes
sociale og faglige aktiviteter på en måde, så alle deltagerne involveres.
 Vi uddannede 17 studerende, der fungerede som facilitatorer for hver
deres studiegruppe. Grupperne mødtes i en time før hver forelæsning
for at bearbejde pensum. Her deltog 69% af de studerende ”hver gang”
eller ”ofte”.
 Fem gange gennemførte vi en ”faciliteret tirsdagsbar”, som skulle
skabe nye bekendtskaber blandt de studerende. Knap halvdelen
deltog.
 Et eftermiddagsarrangement i Kbh. og et i Århus skulle hjælpe de
studerende til at skærpe deres faglige identitet. 44% af dem deltog.
Projektets virkning
 Frafaldsprocenten fra andet til tredje semester faldt fra 12% til 3% (målt
på antallet af tilmeldinger til undervisningen på andet og tredje
semester).
 Målt på trivselsparametre fra Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse:
Andelen af studerende, der føler sig som del af et fagligt
fællesskab, steg fra 48% til 69%.
 Andelen af studerende, der føler sig som del af et større fællesskab på
studiet, steg fra 21% til 60%, næsten en tredobling.
 Andelen af studerende, der føler sig ensomme til dagligt på studiet,
faldt fra 19% til 8%.
 Seks ud af de ni målte trivselsparametre udviste store forbedringer
(målt som den andel, der svarer ”enig” eller ”overvejende enig”: der er
forbedringer fra 11 til 45 procentpoint). Fem ud af seks kom op over
AUs niveau, der eller ligger langt over DPUs.
 Samlet vurderes, at projektet gjorde gode fremskridt mod de opstillede
mål.

Downloads

Publiceret

14 december 2015

Detaljer om denne monografi

doi

10.7146/aul.109.102