Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

Forfattere

Klaus Kasper Kofod
Kirsten Elisa Petersen

Synopsis

Tidligere og nuværende forskning, knyttet til pædagogisk arbejde med udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske praksis, har i høj grad fokuseret på enten daginstitutionens strukturelle udformning, muligheder og begrænsninger i arbejdet med denne gruppe børn eller på de professionelle pædagogers kompetencer til at udføre det pædagogiske arbejde. Dette forskningsprojekt bidrager imidlertid med en ny og meget relevant vinkel på det pædagogiske arbejde med udsatte børn i daginstitutionen, idet der i herværende sammenhæng sættes fokus på den pædagogiske professionsuddannelse og udforskes, på hvilke måder uddannelsen forbereder de studerende på deres fremtidige arbejde i daginstitutionen med udsatte børn.

Downloads

Publiceret

10 november 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐247‐6

doi

10.7146/aul.25.95