Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Synopsis

Teksten følger den psykoanalytiske probleamtisering af relationer fra Sigmund Freud over den nyere psykoanalytiske skoler inden for den angelsaksiske og amerikanske psykoanalyse

Forsidebillede til Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen
Publiceret
november 3, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-355-9
doi
10.7146/aul.99.91