Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen

Authors

Anders Dræby Sørensen
Keywords: Relations, psychoanalysis

Synopsis

Teksten følger den psykoanalytiske probleamtisering af relationer fra Sigmund Freud over den nyere psykoanalytiske skoler inden for den angelsaksiske og amerikanske psykoanalyse

Cover for Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen
Published
November 3, 2015

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-355-9
doi
10.7146/aul.99.91