Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Nøgleord:

Relations, psychoanalysis

Synopsis

Teksten følger den psykoanalytiske probleamtisering af relationer fra Sigmund Freud over den nyere psykoanalytiske skoler inden for den angelsaksiske og amerikanske psykoanalyse

Downloads

Publiceret

november 3, 2015

Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-355-9

doi

10.7146/aul.99.91