Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen ‐ En spørgeskemaundersøgelse på kommunalt niveau: Research in schools for health and sustainability: Working paper nr 3/2014

Forfattere

Lone Lindegaard Nordin
Katrine Dahl Madsen
Tanja Thinggaard Andersen
Venka Simovska

Synopsis

Denne rapport præsenterer en landsdækkende undersøgelse af kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Undersøgelsen er udført i efteråret 2013 i Forskningscenter for sundhedsfremmende bæredygtig skoleudvikling ved DPU, Aarhus Universitet.

Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over hvordan danske kommuner arbejder med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Herved bidrager undersøgelsen til forskningscentrets overordnede forskningsmål: Hvordan sundhedsfremme og bæredygtig udvikling tolkes og formes som praksisser i skolen, og hvilke forhold, der kan understøtte dette arbejde?

Undersøgelsen danner desuden udgangspunkt for et case studie, der skal give et dybere indblik i, hvordan en række udvalgte danske kommuner arbejder med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i folkeskolen.

Downloads

Kommende

29 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐860‐6

doi

10.7146/aul.69.46