Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Forfattere

Michael Søgaard Larsen; Anne Bang-Olsen; Peter Berliner; Hanna Bjørnøy Sommersel; Anne Grosen Pedersen; Anders Holm; Bente Jensen; Rune Müller Kristensen; Niels Ploug; Neriman Tiftikci

Synopsis

Denne rapport er den anden rapport i VIDA-forskningsserien. Rapporten knytter sig således til projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse.

Downloads

Publiceret

2 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-346-7

doi

10.7146/aul.75.69