Filosofisk livskunst: Fra ledelse og terapi til aldring og de syv dødssynder

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Synopsis

De senere år er der kommet fornyet fokus på den filosofiske livskunst. Denne bog præsenterer en række perspektiver på filosofisk livskunst og en række ansatser til at genoplive og forny tilgangen.  Bogen kommer omkring Pierre Hadots og Michel Foucaults tilgange til filosofisk som livsform og livskunst, ledelse som filosofisk livskunst, de syv dødssynder i et aktuelt perspektiv, gerontopædagogisk livskunst, filosofisk livskunst som terapi med et mål om livsduelighed, det forspildte liv og døden.  

Forsidebillede til Filosofisk livskunst: Fra ledelse og terapi til aldring og de syv dødssynder
Publiceret
august 24, 2016
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-373-3
doi
10.7146/aul.140.121