Skriftsproglig udvikling i grundskolens danskfag: Et korpusbaseret studie af elevtekster fra 5.-9. klassetrin

Authors

Morten Tannert
DPU, Aarhus Universitet

Keywords:

skriveudvikling, digital humaniora, kvantitativ tekstanalyse, skrivning i skolen, skriftsproglig udvikling, danskfaget, skrivedidaktik, elevtekster, korpuslingvistik, NLP, skrivefærdigheder

Synopsis

I ph.d.-afhandlingen "Skriftsproglig udvikling i grundskolens danskfag: Et korpusbaseret studie af elevtekster fra 5.-9. klassetrin" (2019-2022) undersøges det, hvordan grundskoleelevers skriftsprog udvikler sig henover 5.-9. klassetrin i et tekstkorpus bestående af elevtekster skrevet i danskfaget, samt hvordan udviklingstræk i elevernes tekster hænger sammen med elevernes sociale baggrund, køn, skrivelyst og læse- og skrivevaner i fritiden. Afhandlingens første analysedel består således af en række kvantitative og kvalitative analyser af tekstkorpusset med fokus på de lingvistiske forskelle mellem tekster på tværs af klassetrin og teksttyper. Afhandlingens anden analysedel fokuserer på skriveudvikling i et sociologisk perspektiv med særligt fokus på forholdet mellem lingvistiske træk i elevernes tekster og elevernes køn og sociale baggrund. Afhandlingen indeholder desuden en række refleksioner over potentialer og begrænsninger i brugen af digitale, kvantitative analyseværktøjer til at belyse børns skriveudvikling, og afhandlingen bidrager således med metodologiske betragtninger om digital humaniora og kvantitativ tekstanalyse. I afhandlingens afsluttende kapitel diskuteres de didaktiske implikationer af afhandlingens analyser.

Forside for PhD afhandling med titlen: Skriftsproglig udvikling i grundskolens danskfag

Downloads

Published

January 17, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-87-7507-532-4