Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Authors

Bente Jensen; Anders Holm; Camilla Wang; Dorte Kousholt; Ib Ravn; Michael Søgaard Larsen; Ove Steiner Rasmussen; Peter Berliner; Thomas Yung Andersen; Ulrik Brandi

Synopsis

Denne statusrapport præsenterer for første gang projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse.

Cover for Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01
Published
October 2, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-345-0
doi
10.7146/aul.74.68