Esbjergakademiet 2017: Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning

Forfattere

Frans Ørsted Andersen
Daniel Wilson
Esben Klange
Rune Müller Kristensen

Synopsis

I foråret 2017 afholdt Esbjerg kommune i samarbejde med Løkkefonden to ugers ”Drengeakademi”. Det var på den ene side et turboforløb med en række genkendeli-ge og velkendte elementer, men der var også tale om mange indslag og detaljer, der var helt specielle for ”Esbjergakademiet”.  Der blev lavet aftaler med DPU om følge-forskning i form af casestudier i de to uger. Rapportens data er primært indsamlet lige før, under og lige efter selve campen og siger derfor især noget om korttidseffekter og –betydninger af forløbet. 

Helt overordnet kan man konkludere at Esbjergakademiet på næsten alle områder kan ses som en succes. Man nåede langt hen ad vejen alle de mål man havde sat sig på den korte bane, både når man undersøger det kvalitativt og kvantitativt. Men rapporten her peger også på en lang række opmærksomhedspunkter og faldgruber, som fremtidige akademiforløb med fordel kan tage højde for. Og så tyder meget på, at successen nok er meget mere båret af de professionelles personlige og faglige kompetencer end af konceptets konkrete indhold og metodik. Hvordan effekten bliver på den lange bane må fremtiden vise, men vi glæder os til at samarbejde med Esbjerg kommune om at finde ud af det. 

Downloads

Publiceret

2 maj 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-596-4

doi

10.7146/aul.258.182