Faciliterede studiegrupper for nye studerende: Evaluering af et initiativ på DPUs kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi i efteråret 2009

Forfattere

Hanne Kirstine Adriansen
Ib Ravn
DPU
Nina Tange
DPU

Synopsis

Projektets indhold
 Med det formål at forbedre studiemiljøet og mindske frafaldet iværksatte vi
et projekt, der omfattede de 260 nystartede studerende tilmeldt det første af
fire semestre på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.
 Den bærende ide var facilitering af studiegrupper. En studerende tager
rollen som facilitator og styrer en studiegruppes faglige og sociale
aktiviteter på en måde, så alle deltagerne involveres.
 Vi gav en kort introduktion til facilitering i forbindelse med introdagene og
hjalp med at danne studiegrupper. Vi tilbød derpå hele årgangen en
todages workshop i facilitering. Ca. 1/3 af de studerende deltog, men med
repræsentanter fra mere end ½ af studiegrupperne.
 Efterfølgende deltog 96% af de studerende ”hver gang” eller ”ofte” i disse
studiegrupper. 57% af grupperne brugte facilitering ”hver gang” eller
”ofte”.
Projektets virkning
 Målt på trivselsparametre fra Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse
2007 forbedredes studiemiljøet på fem af syv faktorer: Andelen af
studerende, der føler sig som en del af et større fællesskab på studiet, blev
fordoblet (fra 21% til 43%). Og andelen af ensomme studerende faldt fra
19% til 6%.
 Frafaldsprocenten fra første til andet semester faldt fra 7,5% til 5% (målt
som forskellen mellem antallet af tilmeldinger til undervisningen på første
(modul 1) og andet semester (modul 3)).
 I en interviewundersøgelse sagde de studerende, at facilitering af arbejdet i
studiegrupper fremmer effektivitet, faglighed og fokus. Faciliterede
studiegrupper ser ud til at øge den faglige og især den sociale integration.
 I sammenligning med det oprindelige udviklingsprojekt om facilitering af
studiemiljø i foråret 2009 (Ravn og Adriansen, 2009) var VIP-arbejdsindsatsen
nu mere beskeden (112 arbejdstimer + 40 til evaluering), og skabte så
ca. den halve effekt målt på trivselsparametrene.

Forsidebillede til Faciliterede studiegrupper for nye studerende: Evaluering af et initiativ på DPUs kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi i efteråret 2009
Publiceret
december 14, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

doi
10.7146/aul.110.101