Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen
Bente Jensen
Jakob Haahr-Pedersen

Synopsis

Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Forsidebillede til Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?
Publiceret
oktober 6, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7684-237-6
doi
10.7146/aul.91.85