Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner: Refleksion og viden om kroppens betydning i dagtilbuddet med særlig vægt på socialt udsatte børn

Forfattere

Thomas Moser
Ilse Marie Mortensen

Synopsis

Denne artikel er udarbejdet i tilknytning til forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – indsats og effekt” (HPA-projektet), som er gennemført ved DPU og er finansieret af Det Strategiske Program for Velfærdsforskning (Socialministeriet) i perioden oktober 2005 frem til maj 2009.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Downloads

Kommende

5 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-352-8

doi

10.7146/aul.81.75