Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Forfattere

Bente Jensen; Ulrik Brandi; Dorte Kousholt; Peter Berliner; Thomas Yung Andersen; Gunnar Hellmund; Anders Holm

Synopsis

Denne rapport præsenterer de første resultater fra projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Rapporten belyser dagtilbuds pædagogiske praksis, forældresamarbejde og børns kompetencer ved VIDA-projektstart. En baseline-undersøgelse. Projektets overordnede målsætning er at belyse spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn? Der fokuseres i den forbindelse på at undersøge, om VIDA kan højne dagtilbudskvaliteten på måder, så deltagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring her og nu og senere i livet. International forskning peger på, at der er store samfundsmæssige gevinster at hente ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbud, især over for socialt udsatte børn. Kvalitet i dagtilbud skal således fremover kunne måles på, om dagtilbuddet reelt bliver et sted, hvor uddannelse og dannelsesprocesser kan tage sin begyndelse og blive for alle børn i velfærdssamfundet.

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

Downloads

PDF

Publiceret

oktober 2, 2015

Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-347-4

doi

10.7146/aul.76.70