Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Forfattere

Niels Egelund
Camilla Brørup Dyssegaard
Siddhartha Baviskar
Christopher J. de Montgomery

Synopsis

Denne rapport er den afsluttende redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2015. Den samlede undersøgelse, der går under navnet ’Dokumentationsprojektet’, har løbet over årene 2013-2015 og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.

Downloads

Publiceret

7 december 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-768-5

doi

10.7146/aul.105.96