At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne

Forfattere

Kristina Mariager-Anderson
Susanne Gottlieb
Bjarne Wahlgren
Vibe Aarkrog

Synopsis

Denne rapport er udgivet af Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, som afslutning på forskningsprojektet At blive på sporet. Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne i 2017-2019. Forskningsprojektet har haft fokus på de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne, samt implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.

Rapporten beskriver forskningsprojektets teoretiske udgangspunkt, metode og resultater.

Vi ønsker med projektets resultater at give inspiration til uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse til unge voksne. Samtidig vil vi pege på forskningscirkler som et rum for kompetenceudvikling af lærere/vejledere, der arbejder med ny praksis til nedbringelse af frafald.

Forskningsprojektet er støttet af Velux Fonden med midler fra fondens HUMpraxis-program, som fokuserer på at fremme et ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet. Bevillingen har muliggjort etablering af et treårigt samarbejde mellem forskerteamet og i alt 14 skoler, seks erhvervsskoler og otte voksenuddannelsescentre (VUC). Projektteamet retter stor tak til de skoler, som har deltaget og engageret sig i udforskning af de beslutningsprocesser, der leder til frafald.

Publiceret

18 februar 2020

Detaljer om det tilgængelige publikationsformat: PDF - Rapport

PDF - Rapport

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-87-7507-478-5