Boes Skov I Boes Skov I udgravningsberetning (excavation report): SBM 1531 Boes Skov I, Alken, Dover sogn, Hjemlev herred, Skanderborg amt, 160203-335

Forfattere

Mette Løvschal
Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies
Louise Søndergaard
Michael Vinter

Nøgleord:

Excavation; Celtic fields; Ceramic-filled pits; deposition; ritual

Synopsis

Efter prøveudgravningen af matrikel 2b blev der i juni 2016 foretaget udgravning af et system af oldtidsagre. Der blev foretaget udgravninger i skoven og på den nærliggende mark vest herfor, hvor et aktivitetsområde med flere gruber blev afdækket. Sammenlagt blev der åbnet et område på 398 m2. Aktivitetsområdet rummer flere keramikrige gruber, ildsteder samt en kogestensgrube. På baggrund af keramikken kan oldtidsagrene og grubekomplekset dateres til omtrent den samme periode: yngre bronzealder-førromersk jernalder med en koncentration i førromersk jernalder periode 1. Aktivitetsområdet er tegnet i 1:10 til 1:50, oversigtskortene er 1:75 til 1:250 og enkelte øvrige anlæg er tegnet i 1:20.


 

Downloads

Publiceret

6 februar 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-417-4

doi

10.7146/aul.247.177