”Vokalhelvedet”: hvor svær er dansk udtale, og hvordan undervises der i udtale for andetsprogstalere?

Forfattere

Anna Jespersen
Aarhus Universitet
Míša Hejná
Afdeling for Engelsk, Aarhus Universitet

Nøgleord:

dansk, andetsprogsundervisning, udtaleundervisning, sproglig integration

Synopsis

Det danske sprog anses af mange lørnere som svært at lære, og især anses det som svært at blive flydende i. Dette bliver ofte tilskrevet den svære danske udtale. Artiklen her viser, at sprogskolernes håndtering af udtaleundervisning kan bidrage til voksne andetsprogstaleres udtaleproblemer. Her undersøges voksne lørneres og underviseres iagttagelser omkring det svære danske sprog, og undervisningen af det. I denne undersøgelse inddrages en analyse af undervisningsmateriale brugt ved voksenundervisning i dansk som andetsprog, og en diskussion af danskeksamener for andetsprogstalere. Vores resultater indikerer at udtale, og især vokaler, anses af både lørnere og undervisere som særligt svære at mestre. Samtidig undervises der ifølge vores informanter ikke nok i vokaludtale på de danske sprogskoler. Selvom de to informantgrupper generelt er relativt enige er især mængden af undervisning i udtale et kontrastpunkt mellem lørnere og undervisere. Vi diskuterer denne forskel, samt betydningen af meget lidt undervisningsmateriale der fokuserer på udtale efter DU-modul 1, og et manglende fokus på udtale i danskeksamenerne.

Referencer

Adamo, S. 2005. What is the point? Policies on immigration and the language issue in Denmark. RECODE Working Paper Series 4. 1–20.
Basbøll, H. 2005. The phonology of Danish. Phonology of the World's Languages. Oxford: Oxford University Press.
Basbøll, H. & D. Bleses. 2002. Hvordan lærer danske børn sproget? Humaniora 2. 18–23.
Dideriksen, C.R., & R. Fusaroli. 2018. CDS is not what you think - Hypoarticulation in Danish Child Directed Speech. Poster præsentation ved Nijmegen Lectures 2018. https://pure.au.dk/portal/files/126680074/Christina_Dideriksen.pdf (tilgået 15 maj 2020).
Fox, J. og Weisberg, S. 2019. An {R} Companion to Applied Regression, Tredje udgave. Thousand Oaks: Sage. https://socialsciences.mcmaster.ca/ jfox/Books/Companion/
Gimbel, J., B. Kristjánsdottir, K. Lund, & P.V. Vedel (red.). 1997. Sprogforum, 9: Dansk som andetsprog.
Gitz-Johansen, T. 2003. The problematic ethnicity. D. Beach, T. Gordon & E. Lahelma (red.) Democratic education – Ethnographic challenges. 66–79. London: Tufnell Press.
Goodman, S.W. 2010. Integration requirements for integration’s sake? Identifying, categorising and comparing civic integration policies. Journal of Ethnic and Migration Studies 36(5). 753–772.
Gooskens, C., V. van Heuven, R. van Bezooijen & J. Pacilly. 2010. Is Danish an intrinsically more difficult language to understand than Swedish? B. Heselwood & C. Upton (red.) Proceedings of Methods in Dialectology. 163–173. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Grønnum, N. 1998. Intonation in Danish. Hirst D., Cristo A.D (red.), Intonation Systems: A Survey of Twenty Languages. Cambridge: Cambridge University Press. 131-151.
Grønnum, N. 2003. Why are the Danes so hard to understand? H.G. Jacobsen, D. Bleses, T. O. Madsen & P. Thomsen (Eds.), Take Danish – for instance. 119–130. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Grønnum, N. 2005. Fonetik og fonologi. København: Akademisk Forlag.
Grønnum, N. 2008. Hvad er det særlige ved dansk som gør det svært at forstå og at udtale for andre? Anden del: prosodi. Mål og mæle 31(2). 19-23.
Holmen, A. 2004. Dansk som andetsprog i den flerkulturelle skole. Lund: European Council for an Energy Efficient Economy.
Holmen, A. 2006. Finding a voice in a second language – a matter of language learning or intercultural communication? Ø. Dahl, I. Jensen & P. Nynäs (red.) Bridges of understanding: Perspectives on intercultural communication. Oslo: Fagbokforlaget.
Jeppesen, B. & G. Maribo. 2017. Det kommer! Danskuddannelse 3, modul 3. Grundbog. København: Alfabeta.
Jespersen, A. & M. Hejná. 2019. Rødgrød med fløde? Hvilke aspekter af det danske sprog kæmper andetsprogstalere med? Y. Goldshtein, I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 17. Møde om udforskningen af dansk sprog. 311-327. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Jespersen, A. & M. Hejná. 2021. Hvordan får vi danskerne til at tale dansk med os? En analyse af sprogskift i interaktioner mellem danskere og udlændinge. Y. Goldshtein, I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 18. Møde om udforskningen af dansk sprog. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Jespersen, A. & M. Hejná (antaget). Can the subaltern speak Danish? Otherness: Essays and Studies.
Jørgensen, H. 2019. The four troublemakers in Danish orthography. A.M. Nyvad, M. Hejná, A. Højen, A.B. Jespersen & M. Hjortshøj Sørensen (red.), A sound approach to language matters – In honor of Ocke-Schwen Bohn. 151–166. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Kristiansen, T. 1990. Udtalenormering i skolen. Skitse af en ideologisk bastion. København: Gyldendal.
Langgaard, B. 2011. Pæredansk. København: Gyldendal.
Lenth, R. V. 2020. emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. R pakke, version 1.5.3. https://CRAN.R-project.org/package=emmeans.
Lund, K. 2012. Test og prøver i dansk som andetsprog. Muligheder og begrænsninger for udvikling af relevante kommunikative kompetencer. CIP-SYMPOSIUM 2012. https://cip.ku.dk/arrangementer/tidligere/symposium_2012/Karen_Lund.pdf (tilgået 15. maj 2020).
Lüdecke, D., D. Makowski, P. Waggoner & I. Patil. 2020. Assessment of Regression Models Performance. CRAN. Kan tilgås via https://easystats.github.io/performance/.
Ministeriet for Børn og Undervisning. 2018. Danskuddannelse 3. Trinmål og modultest. https://portalmotor.gyldendal.dk//~/media/Home/dansk-som andetsprog/modultest_dk/dokumenter/Oversigt/modulmaal_DU3_sep_2018.ashx (tilgået 15. maj 2020).
Normann Jørgensen, J. 2013. Uniformity and isolation – The two challenges facing Danish as a medium-sized language. F. Xavier Vila (red.), Survival and development of language communities. 38–57. Bristol: Multilingual Matters.
R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Wien, Østrig. https://www.R-project.org/ (tilgået April-maj 2020).
RStudio Team. 2020. RStudio: integrated development for R. http://www.rstudio.com/ (tilgået april-maj 2020).
Ripley, B., B. Venables, D.M. Bates, K. Hornik, A. Gebhardt, & D. Firth. 2020. Support functions and datasets for Venables and Ripley’s MASS. https://cran.r project.org/web/packages/MASS/MASS.pdf (tilgået April-maj 2020).
Slotorub, F. & N.J. Moreira. 2013. Puls 1. Dansk for DU3. København: Alfabeta.
Slotorub, F. & N.J. Moreira. 2009/2011/2014. Puls 2. Dansk for DU3. København: Alfabeta.
Slotorub, F. & N.J. Moreira. 2011/2017. Puls 3. Dansk for DU3. København: Alfabeta.
Schachtenhaufen, R. 2020. Hvor mange vokallyde er der i dansk? https://schwa.dk/fonologi/hvor-mange-vokallyde-er-der-i-dansk/ (tilgået 15. juni 2020).
Skovholm, J. 1996. Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antologi om langsom læring af dansk som andetsprog. København: Specialpædagogisk Forlag / Dansk Flygtningehjælp.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 2019. Evaluering af de reviderede mundtlige modul- test fra 2017 og deres indvirkning på tilrettelæggelsen af begynderundervisningens beskæftigelsesrettede indhold. https://uim.dk/publikationer/evaluering-af-de-reviderede-mundtlige-modul-test-fra-2017-og-deres-indvirkning-pa-tilrettelaeggelsen-af-begynderundervisningens-beskaeftigelsesrettede-indhold (tilgået 14 Februar 2021).
Tarp, S., H. Friis Eriksen, C. Puggaard, M. Westh, M. Nielsen & B. Ingsø Michelsen. 2018. 3.5’eren. Opgaver til prøve i dansk 3. Lærdansk.
Trecca, F., D. Bleses, A. Højen & M.H. Christiansen. 2018a. Segmentation of highly vocalic speech via statistical learning: Initial results from Danish, Norwegian, and English. Language Learning 69(1). 1.
Trecca, F., D. Bleses, T.O. Madsen, & M.H. Christiansen. 2018b. Does sound structure affect word learning? An eye-tracking study of Danish learning toddlers. Journal of Experimental Child Psychology 167. 180–203.
Udlændinge- og Integrationsministeriet. 2020. Danskuddannelse 1, 2 og 3. https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/danskuddannelse/danskuddannelse-1-2-og-3 (tilgået 15 maj 2020).

Downloads

Publiceret

15 september 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-510-2