Daginstitutioner i udsatte boligområder: Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

Authors

Niels Rosendal Jensen
Kirsten Elisa Petersen
Anne Knude Wind

Synopsis

Denne rapport formidler hovedresultater fra et forsknings- og udviklingsprojekt med titlen Tidlig-Bo-Go. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond. Rapporten er anden del af et samlet forskningsprojekt, der har forsket i udsatte børn og familier og daginstitutionens arbejde med disse børn og familier – vel at mærke når daginstitutionerne er beliggende i såkaldt udsatte boligområder.

Cover for Daginstitutioner i udsatte boligområder: Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt
Published
September 16, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978‐87‐7684‐785‐2
doi
10.7146/aul.16.14