Daginstitutioner i udsatte boligområder: Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

Forfattere

Niels Rosendal Jensen
Kirsten Elisa Petersen
Anne Knude Wind

Synopsis

Denne rapport formidler hovedresultater fra et forsknings- og udviklingsprojekt med titlen Tidlig-Bo-Go. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond. Rapporten er anden del af et samlet forskningsprojekt, der har forsket i udsatte børn og familier og daginstitutionens arbejde med disse børn og familier – vel at mærke når daginstitutionerne er beliggende i såkaldt udsatte boligområder.

Downloads

Publiceret

16 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐785‐2

doi

10.7146/aul.16.14