Moskeér i Danmark II: En ny kortlægning af danske moskeér og muslimske bedesteder

Forfattere

Lene Kühle
Department for the Study of Religion, Aarhus University
Malik Larsen
Videnskabelig Assistent, IKS, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Muslims in Denmark, Mosques, religion in Denmark, Mapping of religion

Synopsis

Rapporten Moskeér i Danmark II – en ny kortlægning af danske moskeér og muslimske bedesteder er resultatet af en undersøgelse udført af MSO-professor Lene Kühle og videnskabelig assistent Malik Larsen, og undersøgelsen er finansieret af Kirkeministeriet og AUFF (Aarhus Universitets Forskningsfond).

Rapporten er en opdatering af undersøgelsen Moskeér i Danmark fra 2006, udført og skrevet af Lene Kühle, og indeholder således den nyeste viden om dette felt i dag og indeholder en række analyser og informationer om moskéer og bedesteder.

En af rapportens konklusioner er, at der er sket en stigning i antallet af moskéer fra cirka 115 i 2006 til cirka 170 i dag, svarer dette til en stigning på 48 procent. Stigningen i antallet af moskéer svarer derfor til den procentvise stigning, der siden 2006 har været i antallet af muslimer i Danmark, da dette tal skønnes at være steget fra omkring 200.000 til omkring 300.000. Læs mere om undersøgelsens metoder og resultater i rapporten.

 

Lene Kühle og Malik Larsen retter først og fremmest en stor tak til de mange repræsentanter fra moskéerne og andre dele af de muslimske miljøer, som i langt de fleste tilfælde beredvilligt har afsat tid til at besvare spørgsmål ved besøg eller over telefon og mail. Forskerne bag rapporten håber, at kortlægningen også kan være til glæde for moskéerne i Danmark og kan hjælpe dem med at udvikle sig i en konstruktiv retning.

Dette projekt er, som også Moskeer i Danmark var det, i høj grad et kollektivt projekt. Ud over materialet, der præsenteres direkte i denne rapport, har en stor gruppe af studerende på Arabisk og Islamstudier og Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet bidraget til at styrke vores forståelse af moskéerne i Danmark gennem det feltarbejde, som de har udført som del af undervisningen og de opgaver og specialer, som de har skrevet. Herunder skylder vi en tak til de studerende, som i mere end et halvt år har foretaget interview og indsamlet andre informationer som studentermedhjælpere på projektet. Endelig en stor tak til kollegaer både i Forum for Islamforskning og ikke mindst ved Center for Samtidsreligion og forskningsnetværket på Arabisk og Islamstudier (ICSRU, Islamic Cultures and Societies Research Unit) ved Aarhus Universitet.

Forfatterbiografier

Lene Kühle, Department for the Study of Religion, Aarhus University

Professor, MSO, Department for the Study of Religion, Aarhus University

Malik Larsen, Videnskabelig Assistent, IKS, Aarhus Universitet

cand.mag.

Downloads

Kommende

21 december 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-412-9

doi

10.7146/aul.239.171