Seks dimensioner af adgang til kunst og kultur for ensomme ældre i Musikalske Besøgsvenner

Forfattere

Nanna Schneidermann
Afdeling for Antropologi
https://orcid.org/0000-0002-8505-3915
Amalie Bakkær Munk Andersen
Aarhus Universitet
Tanja Kronborg Hansen
Aarhus Universitet

Nøgleord:

Kultur og sundhed, Musik, Musikalske Besøgsvenner, antropologi, Danmark, Visuelle metoder

Synopsis

Hvad vil det sige at have adgang til kunst- og kulturlivet? Det er ét af de spørgsmål
som projektet Musikalske Besøgsvenner stiller. Igennem intimkoncerter i hjemmet undersøger projektet værdien af deltagelse i kulturlivet for brugere af besøgsvennetjenester og andre tilbud for sårbare borgere med mulige ensomhedsproblematikker.

Denne rapport beskriver hvordan Musikalske Besøgsvenner har arbejdet med adgang til kultur og viser, hvordan adgang i denne sammenhæng er mere end blot fysisk adgang, men også indeholder hvad vi kalder dimensioner af social, sanselig, følelsesmæssig, tidslig og relationsbaseret adgang. Vi undersøger flerdimensionel adgang til kunst og kultur ved at udfolde deltagernes erfaringer, som vi har indsamlet igennem etnografisk feltarbejde.

Igennem vores feltarbejde har vi brugt visuelle og deltagende metoder som en måde at skabe viden om de sanselige, sociale, stemningsmæssige aspekter af det kunstneriske møde. I løbet af processen med at arbejde med billederne og film fra koncerterne indså forskningsgruppen, at disse medier kan give læseren adgang til erfaringer fra musikalske besøgsvenner på en anden måde end teksten tillader.

Derfor er rapporten her bygget op omkring billeder, filmklip og personlige historier fra Musikalske Besøgsvenner, som viser adgang til kunst og kultur som et flerdimensionelt forhold, og hvad netop dette koncertformat kan bidrage med i forhold til at give sårbare borgere adgang til musikalske møder.

Vi viser, hvordan adgang til konventionel kunst- og kulturliv kan forstås relationelt, snarere end som et spørgsmål om at "aktivere" passive borgere. Adgang til kulturlivet er forbundet med komplekse økonomiske, socio-materielle og sociale relationer.

Referencer

Andersen, A. B. M. (2022a). “Revisiting Loneliness”. Film. Aarhus Universitet

Andersen, A. B. M. (2022b). “Revisiting Loneliness: An anthropological exploration of experiences of loneliness among elderly women in Denmark within a successful aging paradigm”. Speciale. Aarhus Universitet.

Andersen, A. B. M., Hansen, T. K., Schneidermann., N. (2023). “8 råd til kultur- og sundhedsprojekter: baseret på erfaringer fra Musikalske Besøgsvenner”. Aarhus Universitet.

Andersen, A. B. M., Hede, K. & Schneidermann, N. (2022). “Musikalske Besøgsvenner 2021- fra eksperiment til hybridt koncertformat”. Aarhus Universitet.

Baumgartner, H. (1992). “Remembrance of Things Past: Music, Autobiographical Memory, and Emotion”. Adv. Consum. Res. 19, 613–620

Bertilsdotter Rosqvist, H. (2012). “The politics of joking: narratives of humour and joking among adults with Asperger’s syndrome”. Disability & Society, 27(2), 235–247.

Christiansen, C., & A. L. Dalsgå rd. (2021). “The Day We Were Dogs: Mental Vulnerability, Shared Reading, and Moments of Transformation.” Ethos, 49(3), 286–307

Ginsburg, F. & Rapp, R. (2013). “Disability Worlds”. Annual Review of Anthropology, 42(1), 53–68.

Hede, K (producer) & Andersen, A. B. M. (producer) (2022). “Musikalske Besøgsvenner – Ellen og Iris” (short film). https://www.youtube.com/watch?v=VvSTf6m2tDg

Fletcher, J. R., Deng, M., & Dobson, D. (2023). “The art of friendliness: Organiser perspectives on curating dementia friendly cultural events”. Dementia (London, England), 22(4), 743–759.

Folmann. B. (2020). “Room for Transition by Aesthetic Empowerment?, Atmospheres and Sensory Experiences of a New Hospital Birth Environment”. Proceedings of the 4th International Congress on Ambiances, Alloaesthesia: Senses, Inventions, Worlds, Réseau International Ambiances, Dec 2020, econference, France. pp. 126-131

Jensen, A. (2018). “Kulturvitaminer – et kultur på recept projekt i Aalborg”. Forskningsrapport Aalborg, Center for Kultur og Sundhed Kiernan, & Davidson, J. W. (2022). “How Can Music Engagement Address Loneliness? A Qualitative Study and Thematic Framework in the Context of Australia’s COVID-19 Pandemic Lockdowns”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1)

Molnar-Szakacs, & Overy, K. (2006). “Music and mirror neurons: from motion to “e”motion”. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(3), 235–241.

Pink, S. (2007). “Walking with video”. Visual Studies, 22(3):240-252

Forside til rapport

Downloads

Publiceret

21 maj 2024

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-450-9