Funktionspræster - en kortlægning: Rapport fra Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Center for SamtidsReligion

Forfattere

Marie Vejrup Nielsen, religion;; Lene Kühle, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet; Henrik Reintoft Christensen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet; Stig Asboe; Signe Bønløkke Dollerup; Anette Damgaard; Kirstine Løvstad Brodersen; Christina Rehanna Kjær Flyvholm

Nøgleord:

folkekirken, funktionspræster

Synopsis

At være præst i den danske folkekirke er meget mere end at prædike i kirken om søndagen, samt at døbe, vie og begrave danskerne. I de senere år har sognepræsterne fået mange nye kollegaer, for eksempel gadepræster, hospicepræster, beredskabspræster og pilgrimspræster. Feltet af funktionspræster er i voldsom vækst og en stigende andel af folkekirkens ressourcer anvendes til udøvelse af præstegerningen i relation til specifikke persongrupper og særlige funktioner. Men hvad kendetegner de nye typer af præster, og hvilken rolle spiller de i folkekirken og samfundet generelt? Disse spørgsmål besvares blandt andet i rapporten.

Denne rapport er finansieret af Folkekirkens Videnspulje. Folkekirkens Videnspulje udløste i maj 2013 midler til en kortlægning af funktions-og særpræsters antal, opgaver og effekt (Opslag 2013).
Det skal nævnes, at selvom begrebet funktionspræster også vil kunne benyttes i forhold til præster inden for andre trossamfund, så er målgruppen for denne rapport folkekirkelige funktionspræster.
Rapporten er udarbejdet i perioden marts 2014 –marts 2015 af forskere og studerende tilknyttet Center for Samtidsreligion, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Lektor Lene Kühle og adjunkt Henrik Reintoft Christensen har været ansvarlige for undersøgelsesdesignet. Forskningsassistent Sivert Urstad har været ansat primært til at bistå med udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen. Store dele af dataindsamlingen, især individuelle interviews og fokusgruppeinterviews,har været udført af Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard,Stig Asboe, Mille Holm, Sanne Hansen, Kirstine Løvstad Brodersen, Christina Rehanna Kjær Flyvholm, Anna Sønnichsen og Rikke Bach, som har været ansat som studentermedhjælpere. Anette Damgaard, Astrid Lyhne, Line Rask, Nikolaj Holme Hansen, Mille Holm og Sanne Hansen har bidraget til undersøgelsens gennemførsel i forbindelse med undervisningsforløb. Rapporten er skrevet i fællesskab af Lene Kühle, Henrik Reintoft Christensen, Stig Asboe, Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard, Kirstine Løvstad Brodersen og Christina Rehanna Kjær Flyvholm, således at Lene Kühle er den primært ansvarlige for kapitlerne 1-3; Anette Damgaard og Stig Asboe (kap 4), Henrik Reintoft Christensen (kap 5), Stig Asboe (kap 6) og Signe Bønløkke (kap 7) er primære forfattere på hvert sit kapitel 4-7 med bidrag af Lene Kühle og Henrik Reintoft Christensen. Henrik Reintoft Christensen og Lene Kühle er de primært ansvarlige for kapitlerne 8 og 9. Kirstine Løvstad Brodersen, og Christina Rehanna Kjær Flyvholm er de primært ansvarlige for afsnittet om sygeplejersker i kapitel 9. Bente Kejser har ydet en kærkommen og værdifuld indsats som korrekturlæser.

Forfatterbiografier

Marie Vejrup Nielsen, religion;

Department for the study of Religion,

Culture and Society, ARTS

Aarhus University

Lene Kühle, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Henrik Reintoft Christensen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Stig Asboe

Stud. mag, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Signe Bønløkke Dollerup

Stud. mag, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Anette Damgaard

Stud. mag, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Kirstine Løvstad Brodersen

stud.mag. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Christina Rehanna Kjær Flyvholm

Stud.mag. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

7 september 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-374-0

doi

10.7146/aul.138.122