Tårup Lund udgravningsrapport (excavation report): KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.

Forfattere

Michael Vinter
Mette Løvschal
Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies

Synopsis

Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t., som i litteraturen oftest benævnes oldtidsagre, gennemførtes d. 4. oktober 2016 en mindre undersøgelse af forekomsten i Tårup Lund på Østfyn. Formålet var primært at tilvejebringe materiale til 14C- og OSL-datering til afklaring af, over hvor lang tid opbygningen af terrassekanter og skelvolde var foregået.

Forsidebillede til Tårup Lund udgravningsrapport (excavation report): KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.
Publiceret
december 5, 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-437-2
doi
10.7146/aul.290.204