Tårup Lund udgravningsrapport (excavation report): KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.

Authors

Michael Vinter
Mette Løvschal
Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies
Keywords: Land tenure; oldtidsagre; dating

Synopsis

Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t., som i litteraturen oftest benævnes oldtidsagre, gennemførtes d. 4. oktober 2016 en mindre undersøgelse af forekomsten i Tårup Lund på Østfyn. Formålet var primært at tilvejebringe materiale til 14C- og OSL-datering til afklaring af, over hvor lang tid opbygningen af terrassekanter og skelvolde var foregået.

Cover for Tårup Lund udgravningsrapport (excavation report): KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.
Published
December 5, 2018
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-437-2
doi
10.7146/aul.290.204