Boes Skov prøveudgravningsrapport (trial excavation report): SBM 1531/ FHM5693 Boes Skov, Alken, Dover sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.03.

Authors

Michael Vinter Jensen
Mette Løvschal
Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies, AU
Keywords: Celtic fields, Dating, Excavation, Pits, Iron Age, Bronze Age

Synopsis

Formålet med den arkæologiske forundersøgelse på matrikel 2n var at tilvejebringe viden om, hvorvidt der var bevarede spor af bronze- jernalderbebyggelse, som kunne sættes i forbindelse med de registrerede oldtidsagre i Boes Skov, om en lokal forhøjning var rester af en nedpløjet gravhøj, samt i hvilket omfang disse spor er truet af dyrkning. På sigt er det meningen at lokaliteten kunne anvendes til uddannelsesudgravning for studerende ved Aarhus Universitet.

Cover for Boes Skov prøveudgravningsrapport (trial excavation report): SBM 1531/ FHM5693 Boes Skov, Alken, Dover sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.03.
Published
June 2, 2017
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-388-7
doi
10.7146/aul.204.147