Hvem er museumsbrugerne? Og hvilke forskelle er der på hyppige, mindre hyppige og sjældne museumsbrugeres brug og holdning til museer?

Forfattere

Martin Brandt Djupdræt
Den Gamle By
https://orcid.org/0000-0001-9924-1856
Louise Ejgod Hansen
Institit for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
https://orcid.org/0000-0002-3476-4717

Nøgleord:

museumsbrug, kulturvaner, Aarhus, sjældne brugere

Synopsis

Museer er en meget brugt fritidsaktivitet, og der har i de sidste 20 år været et øget fokus på at udvikle museernes tilbud. I samme periode har antallet af besøgende på danske museer også været jævnt stigende. Men vi ved stadig ikke helt, hvorfor nogen går mere på museum end andre. Denne rapport handler om brugen af museer, og om der i brugen er forskelle i forhold til, om man er en flittig gæst, eller om det er lang tid siden, turen er gået til et museum. Bag projektet står Den Gamle By i samarbejde med Moesgaard Museum, ARoS, KØN – Museum for kønnenes kulturhistorie og Naturhistorisk Museum i Aarhus samt Copenhagen Business School og Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet. Projektet blev finansieret af de deltagende museer og gennem støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Referencer

Andersen, Carsten. 2013. “Danske museer tiltrækker flere unge”. Politiken. https://politiken.dk/kultur/kunst/art5442401/Danske-museer-tiltr%C3%A6kker-flere-unge (28. januar 2024).

Applaus. 2024a. Borgernes kulturforbrug : En kortlægning af borgernes motivation og deltagelse i kulturlivet. https://applaus.nu/rapporter/borgernes-kulturforbrug/ (22. april 2024).

Applaus. 2024b. Unge i fokus : En undersøgelse af unges kulturforbrug- https://applaus.nu/rapporter/unge-i-fokus/ (22. april 2024).

Bakhshi, Hasan, Daniel Fujiwara, Ricky Lawton, Susana Mourato og Paul Dolan. 2015. Measuring Economic Value in Cultural Institutions A report commissioned by the Arts and Humanities Research Council’s Cultural Value Project.

Bickford, Adam. 2010. “Identity and the Museum Visitor Experience: BOOKS”. Curator (New York, N.Y.) 53: 247–55. doi:10.1111/j.2151-6952.2010.00024.x.

Bille, Trine. 2023. “Museernes økonomiske værdi for den danske befolkning”. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 26(1): 8–25.

doi:10.18261/nkt.26.1.2.

Bille, Trine et al. 2005. “Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 - med udviklingslinjer tilbage til 1964.” akf forlaget.

Bourdieu, Pierre og Alain Darbel. 1997. The Love of Art : European Art Museums and Their Public. Paperback ed. Cambridge: Polity Press.

Burcharth, Louise Egholm. 2019. “Eliten fylder stadig mest på museerne”. Akademikerbladet. https://dm.dk/akademikerbladet/magasinet/2019/magisterbladet-nr-3-2019/eliten-fylderstadig-mest-paa-museerne/ (28. januar 2024).

Christensen, Hans Dam og Michael Haldrup. 2019. Nordisk Museologi. 2019 (1). Special Theme: Museum communication between enlightenment and experience. red. Hans Dam Christensen og Michael Haldrup.

Damgaard, Camilla Bjerre, Sebastien Bigandt, Helle Jørgensen, Ane Hejlskov Larsen og Vinnie Nørskov. 2012. Unges museumsbrug : En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere. red. Thyge Moos og Ida Brændholt Lundgaard. Kulturstyrelsen.

Danmarks Statistik. 2012. “KVU1205: Museumsbesøg efter museumstype, alder, køn og hyppighed”. https://www.statistikbanken.dk/KVU1205 (27. januar 2024).

Danmarks Statistik. 2021a. “KVUMUS6: Besøg på museum efter besøg, alder og køn”. https://www.statistikbanken.dk/KVUMUS6 (27. januar 2024).

Danmarks Statistik. 2021b. “KVUMUS7: Barrierer for museumsbesøg efter årsag og alder og køn”.

https://www.statistikbanken.dk/KVUMUS7 (27. januar 2024).

Danmarks Statistik. 2022. “MUS4: Besøg på museets udstilling efter besøgstype, museumskategori og tid”. https://statistikbanken.dk/MUS4 (7. februar 2024).

Danmarks Statistik. 2023a. “BY2: Folketal 1. januar efter tid og Kommune”. www.statistikbanken.dk/BY2 (28. januar 2024).

Danmarks Statistik. 2023b. “FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand”. https://statistikbanken.dk/FOLK1a (4. marts 2024).

Danmarks Statistik. 2023c. “HFUDD11: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, alder og køn”. https://statistikbanken.dk/HFUDD11 (4. marts 2024).

Danmarks Statistik. 2023d. “KVUMUS1: Besøg på museum eller kulturarv (kvartal) efter museumstype og alder og køn”. https://www.statistikbanken.dk/KVUMUS1 (27. januar 2024).

Dawson, Emily og Eric Jensen. 2011. “Towards A Contextual Turn in Visitor Studies: Evaluating Visitor Segmentation and Identity-Related Motivations”. Visitor Studies 14(2): 127–40. doi:10.1080/10645578.2011.608001.

Debenedetti, Stéphane. 2003. “Investigating the Role of Companions in the Art Museum Experience”. International journal of arts management 5(3): 52–63.

Degn, Hans-Peter og Louise Ejgod Hansen. 2022. ”Developing a Motivation Typology for Cultural Attendance” Antwerpen: International Conference on Cultural Policy Research

Dilenschneider, Colleen. 2012. “According to Visitors, THIS is the Best Part About Going to a Museum (Hint: It’s Not The Exhibits)”. https://www.colleendilen.com/2012/02/12/according-to-visitors-this-is-the-best-part-about-going-to-a-museum-hint-its-not-theexhibits/ (13. januar 2024).

Dilenschneider, Colleen. 2015. “Data Reveals the Best Thing About Visiting a Cultural Organization”. https://www.colleendilen.com/2015/11/11/data-reveals-the-best-thingabout- visiting-a-cultural-organization-fast-fact-video/ (13. januar 2024).

Djupdræt, Martin Brandt. 2011. “Unges mediebrug og brug af museet”. https://martinsmuseumsblog.dk/2011/05/17/unges-mediebrug-og-brug-af-museet/ (17. marts 2024).

Djupdræt, Martin Brandt. 2019a. “En god oplevelse er altid noget, som jeg deler med andre”. I Den nationale brugerundersøgelse. Årsrapport 2018, Slots- og Kulturstyrelsen, 57–59.

Djupdræt, Martin Brandt. 2019b. “The importance of atmosphere and spatiality in creating social experiences”. Museologica Brunensia 8(1): 2–12. doi:10.5817/MuB2019-1-1.

Epinion. 2021. Sådan oplever danskerne. En segmentering af danskerne til aktører, der arbejder med markedet for oplevelser.

Falk, John H. 2009. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek, Calif: Left Coast Press.

Falk, John H. 2011. “Contextualizing Falk’s Identity-Related Visitor Motivation Model” Visitor Studies 14(2): 141–57. doi:10.1080/10645578.2011.608002.

Falk, John H. 2022. The Value of Museums : Enhancing Societal Well-Being. Lanham, Md. ; Rowman & Littlefield.

Falk, John H. og Lynn D. Dierking. 1992. The Museum Experience. Washington, DC: Whalesback Books.

Falk, John H. og Lynn D. Dierking. 2000. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning.. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Hansen, Andreas Bonde. 2016. “Den gode oplevelse : af kulturarv fra vikingetid og middelalder i Midt- og Vestsjælland samt andre steder i Nordeuropa, bind 1”. Roskilde: RUC.

Hood, Marilyn G. 1983. “Staying away: Why people choose not to visit museums”. Museum news 61(4): 50–57.

Jessen, Line Bjerregaard. 2018. Hvem er museernes ikke-brugere? https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Statistik_om_museer/Brugerundersoegelse/Museernes_ikke-brugere_Line_Bjerregaard_FINAL.pdf (27. januar 2024).

Kobbernagel, Christian, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner. 2011. Unges medie og museumsbrug : sammenhænge og perspektiver. juli 2011. Odense: DREAM. book.

Kunsten.nu. 2020. “Stor forskel på, hvem der bruger museerne ”. Kunsten.nu. https://kunsten.nu/journal/stor-forskel-paa-hvem-der-bruger-museerne (3. juli 2020).

Lundgaard, Ida Brændholt og Jacob Thorek Jensen. 2014. Museer : viden, demokrati, transformation. 1. oplag. red. Ida Brændholt Lundgaard og Jacob Thorek Jensen. Kbh: Kulturstyrelsen.

Mark – Billund Kommunes Museer. Par uden børn. Sammen om kvalitativ kvalitetssikring af museernes oplevelsestilbud og relevans. https://markmuseum.dk/assets/uploads/Rapport-par-uden-b%C3%B8rn.pdf (5. februar 2024).

Moos, Thyge, Ida Brændholt Lundgaard og Celia Paltved-Kaznelson. 2010. National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark - 2009 /. red. Thyge. Moos, Ida Brændholt Lundgaard og Celia

Paltved-Kaznelson. København: Kulturarvsstyrelsen.

“OFF/BY/FOR ALL”. https://www.ofbyforall.org/ (27. januar 2024).

Schmidt, Leslie Ann og Lise Kapper. 2011. “Fra Brugerundersøgelse Til Handling – Hvordan Gør Man Brandts Til et Attraktivt Sted for Unge?” Nordisk museologi (2): 99–111. doi:10.5617/nm.3131.

Scott, Carol. 2006. “Museums: Impact and Value”. Cultural trends 15(1): 45–75. doi:10.1080/09548960600615947.

Simon, Nina. 2010. The Participatory Museum. red. Nina. Simon. Santa Cruz, Calif: Museum.

Simon, Nina. 2016. The Art of Relevance. red. Nina. Simon. Santa Cruz, Calif: Museum 2.0.

Simonsen, Celia E., Rune T. Clark, Nanna Dahl og Nanna Holdgaard. museumssamtaler. Dialog med unge i 10. klasse. https://www.museumgive.dk/wp-content/uploads/2023/12/Museum_Give_Museumssamtaler-dialog-med-unge_Rapport.pdf (5. februar 2024).

Slots- og Kulturstyrelsen. 2019. Den nationale brugerundersøgelse for museet. Årsrapport 2018. https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Services/Publikationer/Den_nationale_brugerundersoegelse._AArsrapport_2018.pdf (27. januar 2024).

Slots- og Kulturstyrelsen. 2022. “Pulje til kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper”. https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/museer/tilskud-til-museer/pulje-til-kvalitative-undersoegelser-af-underrepraesenterede-brugergrupperpaa-de-statslige-og-statsanerkendte-museer (5. februar 2024).

Slots- og Kulturstyrelsen. 2023. “Den nationale brugerundersøgelse 2022”.

Snowball, Jeanette D. 2008. Measuring the Value of Culture. 1. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. book. doi:10.1007/978-3-540-74360-6.

Throsby, David. 2000. Economics and Culture. 1. udg. Cambridge: Cambridge University Press. book. doi:10.1017/CBO9781107590106.

Vores Museum. 2021. Vores museum. Slutrapport. https://voresmuseum.dk/wp-content/

uploads/2021/11/Vores-Museum-slutrapport-WEB.pdf (5. februar 2024).

Yates, Mia. 2020. “Ældre Kunst og Nye Brugere: Nye metoder til formidling af Skovgaard

Museets samling”. Aarhus University. doi:10.7146/aul.412.

Øhrstrøm, Daniel. 2010. “Modne mænd går mere på museum ”. Kristeligt Dagblad.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/modne-m%C3%A6nd-g%C3%A5r-merep%

C3%A5-museum (28. januar 2024).

Forside til rapporten Hvem er Museumsbrugerne

Downloads

Publiceret

3 juli 2024

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-562-1