Deltagelse i kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner

Forfattere

Birgit Eriksson
Institut for kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
https://orcid.org/0000-0002-7759-7592
Louise Ejgod Hansen
Institut for Kommunikation og Kultur
https://orcid.org/0000-0002-3476-4717
Karen Nordentoft
Institut for kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
https://orcid.org/0000-0002-8274-7786

Nøgleord:

Kulturdeltagelse, Deltagelse, Kulturhuse, Kulturinstitutioner, Borgerinvolvering, Borgerforskning, Biblioteker, Kvalitativ forskning, Participatorisk forskning, Deltagelsesformer, Deltagelsesværdier, Brugere, Rum, Metodeudvikling

Synopsis

”En aften så fortalte jeg om, hvordan man laver akvarelmaling, og en anden aften var der en, der fortalte om høbinding og hvordan – og en tredje aften var det hende der keramikeren.”

”Så satte de bare et kæmpe skilt op, og det fyldte hele væggen i vores rum med vores Robert Jacobsen plakater.”

”Og det er jo det, som jeg synes, jeg har, og det, som jeg kan se, mine naboer har. En tillid til at vi vil det bedste for vores naboer og for byen – og at vi kan gøre det, vi siger. Og hvis vi ikke kan det, så bliver vi klogere undervejs og ændrer det til det bedre.”

”... et alternativt rum for unge mennesker, som er trygt at være i, som bygger på feministiske normer som safe space og idealer om ligeværd og tryghed, som man kan have svært ved at finde i andre konstellationer.”

Disse udtalelser fra brugere er indsamlet i danske kultur- huse og andre borgerinddragende kulturinstitutioner. Men hvad betyder kulturhusene? Hvilken rolle spiller deres rum? Hvilke brugere har de? Og hvilke deltagelsesformer praktiseres? De spørgsmål behandles i denne rapport, som er et resultat af et omfangsrigt kvalitativt studie i 28 kulturhuse. Studiet er sket i samarbejde med medforskere i alle kulturhusene og er anden delundersøgelse i forsknings- og udviklings- projektet DELTAG.

Downloads

Publiceret

1 oktober 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-511-9