Torskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5654 Torskov, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.03.11. Sb.nr. 11.

Authors

Michael Vinter
Nina Helt Nielsen
Mette Løvschal
Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies

Synopsis

Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t., som i litteraturen oftest benævnes oldtidsagre, gennemførtes i august 2015 en mindre undersøgelse af forekomsten i Torskov i Århus (figur 1). Formålet var primært, at tilvejebringe materiale til OSL-datering til afklaring af, hvor lang tid opbygningen af terrassekanter og skelvolde er foregået over. Desuden blev der indsamlet materiale til 14C- datering, ICP-MS-analyse og mikromorfologi til belysning af dyrkningsaktiviteterne.

Cover for Torskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5654 Torskov, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.03.11. Sb.nr. 11.
Published
January 9, 2018
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-414-3
doi
10.7146/aul.242.173