Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Forfattere

Camilla Brørup Dyssegaard; Jesper de Hemmer Egeberg; Kasper Steenberg; Neriman Tiftikci; Stinna Vestergaard

Synopsis

Systematisk forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne. Projektet er gennemført ved Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet. Opdragsgiver har været Tænketanken DEA. Projektet er gennemført i perioden 1. september 2013 til 1. februar 2014.

Forsidebillede til Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne
Publiceret
september 23, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-332-0
doi
10.7146/aul.20.18