Forskningens betydning for pædagogers praksis

Forfattere

Frank Ebsen

Synopsis

Artiklen ”Forskningens betydning for pædagogers praksis” indgår som en del af afrapporteringen af forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt” (HPA-projektet) .

Artiklen repræsenterer en afrunding af en delundersøgelse af videns betydning for praksis. Her belyses delelementer som lovgivningen og forskning . Denne artikel går i dybden med, hvordan forskning spredes, og hvorvidt pædagoger bruger forskning i deres arbejde.

HPA-projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Downloads

Publiceret

5 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-353-5

doi

10.7146/aul.82.76