Sønderskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5662 Sønderskov, Rugaard, Djursland, Rosmus sogn, Djurs Sønder herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.02.11. Sb. nr. 112

Authors

Mette Løvschal
Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies
Michael Vinter
Keywords: Celtic fields, Iron Age, Bronze Age, Tenure

Synopsis

Som en del af forskningsprojektet Time and Causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change, financieret af Danmarks Frie Forskningsfond, gennemførtes i oktober 2015 en mindre undersøgelse af en skelvold og en terrassekant i det store fossile system af oldtidsagre i Sønderskov på det østlige Djursland. Hovedformålet var at opnå ny viden om tidspunktet for anlæggelsen af afgrænsningerne i marksystemet, og om over hvor lang tid afgrænsningerne var akkumuleret. Der blev udtaget prøver til 14C- og OSL-datering; selvom resultaterne af disse er forbundet med betydelige biases tyder de på, at skelvoldene kan have påbegyndt at akkumulere allerede i yngre bronzealder, og der antydes yderligere aktivitetsfaser i både Tragtbægerkultur og vikingtid. 

Cover for Sønderskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5662 Sønderskov, Rugaard, Djursland, Rosmus sogn, Djurs Sønder herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.02.11. Sb. nr. 112
Published
February 25, 2019
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-446-4
doi
10.7146/aul.315.213