Catalog

315 Titles

”Tager du barnet ved hånden, tager du moderen ved hjertet”: En rapport om Babysalmesang

Marie Vejrup Nielsen; Helle Janderup, Christina Skovgaard Iversen, Gitte Ranfelt Laugesen
June 14, 2016

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard
March 1, 2016

Kommentar til Jesaja 1-12

Kirsten Nielsen
February 1, 2016

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning

Anders Dræby Sørensen
January 5, 2016

Siblings – Practical and Sensitive Relations

Ida Wentzel Winther, Charlotte Palludan, Eva Gulløv, Mads Middelboe Rehder
December 21, 2015

Placing knowledge: mobility in internationalised higher education

Hanne Kirstine Adriansen, Karen Valentin, Gritt B Nielsen
December 14, 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard, Siddhartha Baviskar, Christopher J. de Montgomery
December 7, 2015

Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?

Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen, Jakob Haahr-Pedersen
October 6, 2015

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci
October 2, 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen; Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm
October 2, 2015

Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska
October 2, 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi
October 2, 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard
October 1, 2015

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Niels Rosendal Jensen, Jesper Boding, Christian Christrup Kjeldsen
October 1, 2015

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren
September 30, 2015

Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager
September 25, 2015

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard
September 25, 2015

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre
September 25, 2015

Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen
September 25, 2015

Kvalitet i specialskoler

Niels Egelund
September 25, 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard
September 25, 2015

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen
September 23, 2015

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen
September 23, 2015

Digital Technology and design processes: Report on a FabLab@School survey among Danish youth

Mikkel Hjorth, Ole Sejer Iversen, Rachel Charlotte Smith, Kasper Skov Christensen, Paulo Blikstein
June 15, 2015

A Case Study in Modular Programming: Using AspectJ and OCaml in an Undergraduate Compiler Project

Aske Simon Christensen, Jan Midtgaard, Johnni Winther, Ian Zerny
May 7, 2015

From Outermost Reduction Semantics to Abstract Machine

Olivier Danvy, Jacob Johannsen
January 27, 2015
201-315 of 315