Katalog

354 titler

Hvorfor er der så få kvindelige datalogistuderende?

Lene Mejlby, Olivier Danvy (Forfatter)
4 juli 2017

A Formal Study of Moessner's Sieve

Peter Urbak, Olivier Danvy (Forfatter)
4 juli 2017

An Analytical Approach to Programs as Data Objects

Olivier Danvy (Forfatter)
3 juli 2017

Overhearing: An Attuning Approach to Noise in Danish Hospitals

Marie Koldkjær Højlund (Forfatter)
30 juni 2017

Singular Choices for Multiple Choice

Olivier Danvy, Martin E. K. Rasmussen (Forfatter)
22 juni 2017

Digital Technology and design processes II: Follow-up report on FabLab@School survey among Danish youth

Mikkel Hjorth, Kasper Skov Christensen, Ole Sejer Iversen, Rachel Charlotte Smith (Forfatter)
19 april 2017

Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen (Bindredaktør)
28 november 2016

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza (Forfatter)
22 november 2016

Navigating in Higher Education – NiHE: Et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Hanne Balsby Thingholm, David Reimer, Tina Bering Keiding, Jane Lisbeth Due, Emil Smith (Forfatter)
2 november 2016

Samtaletræning i triader i terapi, rådgivning og vejledning

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
27 oktober 2016

Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden

Jeppe Bundsgaard, Morten Rasmus Puck (Forfatter)
14 september 2016

Funktionspræster - en kortlægning: Rapport fra Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Center for SamtidsReligion

Marie Vejrup Nielsen, Lene Kühle, Henrik Reintoft Christensen, Stig Asboe, Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard, Kirstine Løvstad Brodersen, Christina Rehanna Kjær Flyvholm (Forfatter)
7 september 2016

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard (Forfatter)
2 september 2016

”Tager du barnet ved hånden, tager du moderen ved hjertet”: En rapport om Babysalmesang

Marie Vejrup Nielsen (Forfatter); Helle Janderup, Christina Skovgaard Iversen, Gitte Ranfelt Laugesen (Kapitelforfatter)
14 juni 2016

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard (Forfatter)
1 marts 2016

Filosofisk helbredelse: Perspektiver i eksistentiel psykologi og terapi

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
19 februar 2016

On the Extensibility of Formal Methods Tools

Luis Diogo Couto (Forfatter)
8 januar 2016

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
5 januar 2016

Siblings – Practical and Sensitive Relations

Ida Wentzel Winther, Charlotte Palludan, Eva Gulløv, Mads Middelboe Rehder (Forfatter)
21 december 2015

Life-history interviews: On using a time line

Hanne Kirstine Adriansen (Forfatter)
14 december 2015

Using facilitated study groups to improve student retention

Hanne Kirstine Adriansen, Lene Møller Madsen (Forfatter)
14 december 2015

Placing knowledge: mobility in internationalised higher education

Hanne Kirstine Adriansen, Karen Valentin, Gritt B Nielsen (Forfatter)
14 december 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard, Siddhartha Baviskar, Christopher J. de Montgomery (Forfatter)
7 december 2015

Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?

Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen, Jakob Haahr-Pedersen (Forfatter)
6 oktober 2015

Bourdieu-notatet

Niels Rosendal Jensen (Forfatter)
6 oktober 2015

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci (Forfatter)
2 oktober 2015

Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme

Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen, Karsten Schnack (Forfatter)
2 oktober 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi (Forfatter)
2 oktober 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen (Bindredaktør); Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm (Forfatter)
2 oktober 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard (Forfatter)
1 oktober 2015

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Niels Rosendal Jensen, Jesper Boding, Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
1 oktober 2015

Mere viden om diagnoser

Tine Basse Fisker (Forfatter)
30 september 2015

Man skal jo ikke spilde børns tid: Evaluering af projektet "Tidlig forebyggende indsats i Valby"

Tine Basse Fisker, Rebecca Finberg Rasch (Forfatter)
30 september 2015

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren (Forfatter)
30 september 2015

Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Søren Langager (Forfatter)
30 september 2015

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard (Forfatter)
30 september 2015

Staff supported parental involvement in effective early interventions for at-risk children – a systematic research review: VIDA research series 2013:01

Michael Søgaard Larsen, Anders Holm, Bente Jensen, Niels Plough, Peter Berliner (Forfatter)
29 september 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard, Susan Tetler (Forfatter)
29 september 2015

Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution

Kirsten Elisa Petersen (Forfatter)
25 september 2015

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre (Forfatter)
25 september 2015

Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager (Forfatter)
25 september 2015

Kvalitet i specialskoler

Niels Egelund (Forfatter)
25 september 2015

Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen (Forfatter)
25 september 2015

Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark, Peter Allerup (Forfatter)
25 september 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Forfatter)
25 september 2015

Den daglige forskel: ‐ Omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark, Peter Allerup (Forfatter)
25 september 2015

Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo‐ og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede.

Klaus Kasper Kofod, Niels Rosendal Jensen (Forfatter)
25 september 2015

Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere

Beatrice Schindler Rangvid, Mikkel Lynggaard (Forfatter)
25 september 2015

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard (Forfatter)
25 september 2015

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen (Forfatter)
23 september 2015

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
23 september 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Forfatter)
23 september 2015

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto‐lignende boligområder

Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen, Anne Knude Wind (Forfatter)
22 september 2015

Energy-Aware System-Level Design of Cyber-Physical Systems

José Antonio Esparza Isasa (Forfatter)
12 august 2015

Digital Technology and design processes: Report on a FabLab@School survey among Danish youth

Mikkel Hjorth, Ole Sejer Iversen, Rachel Charlotte Smith, Kasper Skov Christensen, Paulo Blikstein (Forfatter)
15 juni 2015

A Case Study in Modular Programming: Using AspectJ and OCaml in an Undergraduate Compiler Project

Aske Simon Christensen, Jan Midtgaard, Johnni Winther, Ian Zerny (Forfatter)
7 maj 2015

Numerical Solution of Parabolic Equations

Ole Østerby (Forfatter)
14 april 2015
201-400 af 354