”Det ka’ nytte” pædagogikken og seks film fra perioden 1986 til 1991

Forfattere

Maj‐Brit D. Hoffmann

Synopsis

I perioden 1985‐1991 blev der iværksat en række projekter under titlen ”Det ka’ nytte” med henblik på at forbedre livsvilkårene for de sværest handicappede. For tiden kører der en række projekter, financieret af satspuljemidlerne fra 2008, der skal opkvalificere arbejdet på botilbud for voksne udviklingshæmmede. Det største af disse projekter blev lanceret som ”Det ka’ nytte” anno 2012. Det er et projekt, der i et samarbejde mellem de kommuner, der tidligere hørte under Frederiksborg Amt og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU/AU), blandt andet ønsker at ”fremstille en opdateret Det ka´ nytte – metodik”.

Der blev i forbindelse med DKN‐projekterne i 1980’erne blandt andet udgivet tolv videofilm med det formål at fungere som undervisningsfilm på området, på relevante uddannelser mv. Det var også et formål at få udbredt DKNs budskaber, ligesom de skulle tjene som dokumentation for, at der fandt en positiv udvikling sted for både beboere og personale.

I dette working paper beskrives og analyseres ”Det ka’ nytte”‐tankegangen og dens gennembrud i 1980’erne, herunder hvilket ændret syn på udviklingshæmmedes hverdagsliv og hvilke rolleopfattelser tankegangen var udtryk for.

Downloads

Publiceret

1 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐258‐2

doi

10.7146/aul.61.60