Fortælling og fortolkning i Jyske Bank: Strategisk storytelling i intern organisationskommunikation

Authors

Charlotte Albrechtsen
Keywords: Storytelling, intern kommunikation, reception, fortolkning, narratologi, fokusgrupper

Synopsis

Afhandlingen præsenterer en undersøgelse af et konkret eksempel på storytelling brugt som strategisk ledelses- og kommunikationsredskab i en organisations interne kommunikation. Eksemplet er fortællingen "Slaget ved Vejle", som stammer fra Jyske Bank og udgør under afhandlingens case. De overordnede spørgsmål, som caseundersøgelsen skal besvare, er: 1) Hvilke betingelser sætter den specifikke fortælling og måden, den er fortalt på, for reception heraf? 2) Hvordan oplever og fortolker organisationens medarbejdere fortællingen? På baggrund af undersøgelsen konkluderes det blandt andet, at medarbejderne forholder sig reflekteret, nuanceret og kritisk til den strategiske fortælling, og at der er stor diversitet i deres oplevelser, fortolkninger og vurderinger af fortællingen. Desuden ser afhandlingen nærmere på hvad begrebet "storytelling" dækker over, og hvordan der hidtil er forsket i fortællinger i organisationers interne kommunikation.

Cover for Fortælling og fortolkning i Jyske Bank: Strategisk storytelling i intern organisationskommunikation
Published
December 21, 2016

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-380-1
doi
10.7146/aul.171.134