Fortælling og fortolkning i Jyske Bank: Strategisk storytelling i intern organisationskommunikation

Forfattere

Charlotte Albrechtsen

Nøgleord:

Storytelling, intern kommunikation, reception, fortolkning, narratologi, fokusgrupper

Synopsis

Afhandlingen præsenterer en undersøgelse af et konkret eksempel på storytelling brugt som strategisk ledelses- og kommunikationsredskab i en organisations interne kommunikation. Eksemplet er fortællingen "Slaget ved Vejle", som stammer fra Jyske Bank og udgør under afhandlingens case. De overordnede spørgsmål, som caseundersøgelsen skal besvare, er: 1) Hvilke betingelser sætter den specifikke fortælling og måden, den er fortalt på, for reception heraf? 2) Hvordan oplever og fortolker organisationens medarbejdere fortællingen? På baggrund af undersøgelsen konkluderes det blandt andet, at medarbejderne forholder sig reflekteret, nuanceret og kritisk til den strategiske fortælling, og at der er stor diversitet i deres oplevelser, fortolkninger og vurderinger af fortællingen. Desuden ser afhandlingen nærmere på hvad begrebet "storytelling" dækker over, og hvordan der hidtil er forsket i fortællinger i organisationers interne kommunikation.

Downloads

Publiceret

21 december 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-380-1

doi

10.7146/aul.171.134