Kommentar til Jesaja 1-12

Forfattere

Kirsten Nielsen

Synopsis

Baggrunden for kommentaren til de tolv første kapitler af Jesajabogen er ønsket om at give de studerende i faget teologi en kommentar, der kan dække de vigtigste behov til den del af uddannelsen i gammeltestamentlig eksegese, der omhandler den profetiske forkyndelse. I 2002 udkom Dansk Kommentar til Davids Salmer, som er beregnet på undervisningen i de gammeltestamentlige salmer, men der findes ikke en tilsvarende dansk kommentar til nogen af de profetiske skrifter.

Jesajabogen er velegnet til at vise en række afgørende temaer i den profetiske forkyndelse og de første tolv kapitler i Jesajabogen er, ligesom Jesajabogens øvrige dele, velegnede til at vise, hvordan de profetiske ord både har kunnet fungere som aktuel forkyndelse i krisesituationer og har kunnet genbruges, nytolkes og videreføres ved senere lejligheder.

Også ud fra et længere perspektiv er den jesajanske forkyndelse central. Sammen med Davids Salmer er Jesajabogen på nytestamentlig tid blevet en af de afgørende intertekster for de nytestamentlige forfattere, når de ville formulere troen på, at Jesus var den Messias, som de gamle profetier talte om.

Downloads

Publiceret

1 februar 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-361-0

doi

10.7146/aul.121.108