Loading ...
Loading ...
Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser

Publication Info

Added 2019-02-25
ISBN-13: 978-87-7507-444-0
doi: 10.7146/aul.312.211

Related categories

Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser

Lejf Moos (Author); Merete Storgaard, Klaus Kasper Kofod, Anna Kathrine Frørup, Anne Larson, Pia Cort, Lise Degn, Josefine Kierk, Marlene Nielsen, Tina Sommer

Udgangspunkt for bogens undersøgelser er en undren over, hvordan og hvorfor udefra initierede forandringer af relationer eller tankemønstre ikke registreres af berørte agenter, hvorfor aspekter af styring og ledelse ubemærket glider ind i tænkning og praksis.

Vort fælles perspektiv i Forskningsenheden: ’Globalisering, governance og ledelse i uddannelsesinstitutioner’ er at undersøge relationerne mellem globale styringstendenser og deres veje gennem transnationale og nationale agenturer til lokale institutioner. Vi undersøger derfor ikke alene disse tendenser, men er i lige så høj grad interesserede i, hvordan styringen påvirker og bearbejdes på niveauerne og af forskningen: Hvordan institutionerne og aktørerne registrerer – eller måske netop ikke registrerer – påvirkningerne, dér, hvor de rammer praksis. Vi arbejder således på at finde og forklare sammenhænge mellem generelle styringstendenser og lokale oplevelser og reaktioner.

Igennem introduktioner til teorier om governance, translationer, diskurser, meningsdannelse og praksis, og igennem brug af teorierne i case analyser indenfor folkeskolen, daginstitutioner, socialpædagogik, voksenuddannelse og universiteter undersøger vi, hvor langt teorierne bringer os, og hvordan de ofte må kombineres eller suppleres for at kunne klargøre vore indsigter.

Undersøgelserne interesserer sig i alle casene både for de generelle styringstendenser og for aktørernes muligheder for demokratisk oplysning og deltagelse i stadig mere komplekse praksissammenhænge.

About the Author: Lejf Moos

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Merete Storgaard

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Klaus Kasper Kofod

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Anna Kathrine Frørup

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Anne Larson

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Pia Cort

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Lise Degn

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Josefine Kierk

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Marlene Nielsen

No biography available at this time.

About the Chapter Author: Tina Sommer

No biography available at this time.

PDF
  • Glidninger - the whole book/hele bogen
  • Kap 1 - Præludium: Opkridtning af banen
  • Kap 2 - Fra en dannelsesdiskurs mod en læringsmålstyret diskurs
  • Kap 3 - "High Stakes" eller "Low Stakes"
  • Kap 4 - Daginstitutioner under forandring: Glidninger i organisation, ledelse og styring
  • Kap 5 - Glidninger i socialpædagogisk arbejde
  • Kap 6 - Soft governance og voksenuddannelse - PIAAC som eksempel
  • Kap 7 - Idéers glidning og oversættelse i universitetssektoren
  • Kap 8 - Pragmatisk tilgang til organisationsforskning - glidning fra et aktørperspektiv
  • Kap 9 - Postludium: Før den forlængede spilletid
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books