Samarbejdskultur i fængsler: Når uddannelse og facilitering bruges til organisationsudvikling

Authors

Charlotte Mathiassen
Hanne Knudsen

Synopsis

Direktoratet for Kriminalforsorgen sætter en række projekter i værk i disse år for at udvikle fængslerne og afsoningsforholdene. Det handler om at skabe gode betingelser for resocialisering af de indsatte, f.eks. ved at give de indsatte mulighed for uddannelse, etablere en bedre samarbejdskultur mellem ansatte og indsatte og ved at skabe en bedre samarbejdskultur mellem de ansatte. To forskere fra DPU, Aarhus Universitet, Charlotte Mathiassen og Hanne Knudsen, har fulgt et af disse projekter: ”Samarbejdskultur i fængsler”.Downloads

Published

October 27, 2016

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-87-7684-699-2

doi

10.7146/aul.160.128