Loading ...
Loading ...
Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview

Publication Info

Added 2015-10-06
ISBN-13: 978-87-7684-240-6
doi: 10.7146/aul.85.79

Related categories

Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview

Helle Schjellerup Nielsen (Author)

Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

About the Author: Helle Schjellerup Nielsen

No biography available at this time.

  • Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books