Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Forfattere

Bente Jensen; Ulrik Brandi; Dorte Kousholt; Peter Berliner; Thomas Yung Andersen; Gunnar Hellmund; Anders Holm

Synopsis

Denne rapport præsenterer de første resultater fra projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Rapporten belyser dagtilbuds pædagogiske praksis, forældresamarbejde og børns kompetencer ved VIDA-projektstart. En baseline-undersøgelse. Projektets overordnede målsætning er at belyse spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn? Der fokuseres i den forbindelse på at undersøge, om VIDA kan højne dagtilbudskvaliteten på måder, så deltagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring her og nu og senere i livet. International forskning peger på, at der er store samfundsmæssige gevinster at hente ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbud, især over for socialt udsatte børn. Kvalitet i dagtilbud skal således fremover kunne måles på, om dagtilbuddet reelt bliver et sted, hvor uddannelse og dannelsesprocesser kan tage sin begyndelse og blive for alle børn i velfærdssamfundet.

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

Downloads

PDF

Publiceret

2 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-347-4

doi

10.7146/aul.76.70