Loading ...
Loading ...
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Publication Info

Added 2015-10-02
ISBN-13: 978-87-7507-347-4
doi: 10.7146/aul.76.70

Related categories

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen (Volume editor); Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm (Author)

Denne rapport præsenterer de første resultater fra projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Rapporten belyser dagtilbuds pædagogiske praksis, forældresamarbejde og børns kompetencer ved VIDA-projektstart. En baseline-undersøgelse. Projektets overordnede målsætning er at belyse spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn? Der fokuseres i den forbindelse på at undersøge, om VIDA kan højne dagtilbudskvaliteten på måder, så deltagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring her og nu og senere i livet. International forskning peger på, at der er store samfundsmæssige gevinster at hente ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbud, især over for socialt udsatte børn. Kvalitet i dagtilbud skal således fremover kunne måles på, om dagtilbuddet reelt bliver et sted, hvor uddannelse og dannelsesprocesser kan tage sin begyndelse og blive for alle børn i velfærdssamfundet.

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

About the Volume editor: Bente Jensen

No biography available at this time.

About the Author: Ulrik Brandi

No biography available at this time.

About the Author: Dorte Kousholt

No biography available at this time.

About the Author: Peter Berliner

No biography available at this time.

About the Author: Thomas Yung Andersen

No biography available at this time.

About the Author: Gunnar Hellmund

No biography available at this time.

About the Author: Anders Holm

No biography available at this time.

PDF
  • Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2
  • Appendix til kapitel 4: Frekvensfordelinger
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books