Loading ...
Loading ...
Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978- 87- 7507-328-3
doi: 10.7146/aul.47.33

Related categories

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard (Author)

En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser, er en øget mangfoldighed i elevgruppen, hvad angår måder at lære på. Det stiller lærerne over for store udfordringer i forhold til at differentiere undervisningen, hvad angår skolens og klasserummets fysiske rammer, sociale organiseringer, fagligt indhold, undervisningsmaterialernes art og sværhedsgrader, arbejdsformer, tempo etc. Lærerne kan således differentiere i forhold til, hvad eleven skal lære, dvs. indholdet, hvordan eleven skal lære, dvs. processen, eller resultatet, dvs. hvad eleven giver udtryk for at have lært.

Projektet ’Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov’ er gennemført i håbet om at kunne inspirere lærere og lærerstuderende til at udvikle skolens praksis i en mere undervisningsdifferentieret retning. Derfor er der lagt vægt på en webbaseret formidling af resultater og erfaringer fra projektet, som skolens aktører og andre interesserede let kan få adgang til via en temahjemmeside på www.Inklusionsudvikling.dk

About the Author: Kirsten Baltzer

No biography available at this time.

About the Author: Susan Tetler

No biography available at this time.

About the Author: Hilde Ulvseth

No biography available at this time.

About the Author: Søren Langager

No biography available at this time.

About the Author: Michael Wahl Andersen

No biography available at this time.

About the Author: Susanne Arne‐Hansen

No biography available at this time.

About the Author: Dorte Østergren‐Olsen

No biography available at this time.

About the Author: Christian Quvang

No biography available at this time.

About the Author: Charlotte Christiansen

No biography available at this time.

About the Author: Kaj Nedergaard Jepsen

No biography available at this time.

About the Author: Else Skibsted

No biography available at this time.

About the Author: Helle Bundgaard Svendsen

No biography available at this time.

About the Author: Kaj Østergaard

No biography available at this time.

  • Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse. Vol. 1
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books