Loading ...
Loading ...
The Fountain House Way: - To beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7430‐261‐2
doi: 10.7146/aul.46.32

Related categories

The Fountain House Way: - To beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark

Annemarie Højmark (Author)

The Fountain House Way – to beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark er en selvstændig rapport udarbejdet i forbindelsen med projektet ’Fontænehusene Danmark’. Forskningsprojektet påbegyndtes i februar 2010 og afsluttedes i oktober 2011 med ’Fontænehusene Danmark’ som opdragsgiver og Social‐ og Integrationsministeriet som bevillingsgiver med en mindre medfinansiering fra DPU/Aarhus Universitet. Projektet er gennemført under DPU’s forskningsprogram ’Social‐ og specialpædagogik i inkluderende perspektiv’ (SSIP) af videnskabelig medarbejder Cand. Pæd. I pædagogisk antropologi Annemarie Højmark, lektor Niels Rosendal Jensen og lektor Søren Langager (projektansvarlig).

Publikationen er udgivet i serien 'Socialpsykiatri og Socialpædagogik’ (serieredaktør: Søren Langager) under forskningsprogrammet ’Social‐ og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer’ (SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Denne og øvrige udgivelser i serien kan gratis downloades via adressen: www.edu.au.dk/silo/ebog. Serien består af rapporter fra forskningsprojekter og bemærkelsesværdige lettere omarbejdede specialeafhandlinger

About the Author: Annemarie Højmark

No biography available at this time.

  • The Fountain House Way – to beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books