Loading ...
Loading ...
Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7684‐765‐4
doi: 10.7146/aul.45.34

Related categories

Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

Kirsten Elisa Petersen, Lars Ladefoged (Author)

Denne rapport præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, der har haft fokus på sundhedsplejens arbejde og betydning i relation til små udsatte børn og deres familier i de såkaldte særligt udsatte boligområder. Projektet, som består af to delprojekter, der har fokus på sundhedsplejens arbejde i to forskellige bydele i København, har forløbet i perioden januar 2013‐december 2014.

About the Author: Kirsten Elisa Petersen

No biography available at this time.

About the Author: Lars Ladefoged

No biography available at this time.

  • Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books