Håbet er lysegrønt: – Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

Forfattere

Uffe Ladefoged

Synopsis

Motivationen til denne bog udspringer af en interesse for det socialpsykiatriske botilbuds funktion, eller mere præcist den udvikling som borgeren, som et menneske med en eller flere diagnosticerede sindslidelser, oplever på socialpsykiatriske botilbud. Hvordan assisterer personalet borgeren, hvordan tager borgeren imod assistancen og endelig, hvad nytte har det?

Downloads

Kommende

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐807‐1

doi

10.7146/aul.27.41