Loading ...
Loading ...
Håbet er lysegrønt: – Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7684‐807‐1
doi: 10.7146/aul.27.41

Related categories

Håbet er lysegrønt: – Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

Uffe Ladefoged (Author)

Motivationen til denne bog udspringer af en interesse for det socialpsykiatriske botilbuds funktion, eller mere præcist den udvikling som borgeren, som et menneske med en eller flere diagnosticerede sindslidelser, oplever på socialpsykiatriske botilbud. Hvordan assisterer personalet borgeren, hvordan tager borgeren imod assistancen og endelig, hvad nytte har det?

About the Author: Uffe Ladefoged

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books