Loading ...
Loading ...
Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb: Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet. Fagligt notat fra den kvantitative del af følgeforskning af Lær for Livet Nr. 1

Publication Info

Added 2018-06-27
ISBN-13: 978-87-7684-589-6
doi: 10.7146/aul.265.184

Related categories

Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb: Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet. Fagligt notat fra den kvantitative del af følgeforskning af Lær for Livet Nr. 1

Christian Christrup Kjeldsen, André Torre, Søren Langager (Author)

Dette er et fagligt notat, der bygger på data fra følgeforskningen af Egmont Fondens læringsprogram Lær for Livet.

Nationalt og internationalt har kvantitativt dokumenterede skolefaglige langtidseffekter af projekter, der er bygget op omkring intensive læringsforløb/turbolæring, været efterlyst. I Danmark har spørgsmålet om faglig langtidseffekt generelt optaget såvel projektsegmenterne som Undervisningsministeriet, og svaret er fortsat, at der savnes dokumenteret forskningsbaseret viden herom.

Der er nu forskningsgrupper og konsulentfirmaer, der er på vej med skolefaglige effektstudier, blandt andet ifm. med Løkkefondens DrengeAkademiet og Undervisningsministeriets satspuljeprojekt ’Turboforløb for fagligt udsatte elever’, og sammen med andre undersøgelser vil der i de kommende år komme mere forskningsbaseret viden til belysning af skolefaglige langtidseffekter af intensive læringsforløb og turbolæring.

Egmont Fondens Lær for Livet-projekt har fra starten været designet med løbende indhentning af fagligt sammenlignelige test fra camp til camp, og det har gjort det muligt for følgeforskningsprojektet at give kvalificerede bud på og svar på spørgsmålet om skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb som bidrag til fælles viden på tværs af de forskellige projekter og initiativer i tilknytning til intensive læringsforløb og turbolæring.

About the Author: Christian Christrup Kjeldsen

No biography available at this time.

About the Author: André Torre

No biography available at this time.

About the Author: Søren Langager

No biography available at this time.

  • Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books