Loading ...
Loading ...
Esbjergakademiet 2017: Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning

Publication Info

Added 2018-05-02
ISBN-13: 978-87-7684-596-4
doi: 10.7146/aul.258.182

Related categories

Esbjergakademiet 2017: Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning

Frans Ørsted Andersen, Daniel Wilson, Esben Klange, Rune Müller Kristensen (Author)

I foråret 2017 afholdt Esbjerg kommune i samarbejde med Løkkefonden to ugers ”Drengeakademi”. Det var på den ene side et turboforløb med en række genkendeli-ge og velkendte elementer, men der var også tale om mange indslag og detaljer, der var helt specielle for ”Esbjergakademiet”.  Der blev lavet aftaler med DPU om følge-forskning i form af casestudier i de to uger. Rapportens data er primært indsamlet lige før, under og lige efter selve campen og siger derfor især noget om korttidseffekter og –betydninger af forløbet. 

Helt overordnet kan man konkludere at Esbjergakademiet på næsten alle områder kan ses som en succes. Man nåede langt hen ad vejen alle de mål man havde sat sig på den korte bane, både når man undersøger det kvalitativt og kvantitativt. Men rapporten her peger også på en lang række opmærksomhedspunkter og faldgruber, som fremtidige akademiforløb med fordel kan tage højde for. Og så tyder meget på, at successen nok er meget mere båret af de professionelles personlige og faglige kompetencer end af konceptets konkrete indhold og metodik. Hvordan effekten bliver på den lange bane må fremtiden vise, men vi glæder os til at samarbejde med Esbjerg kommune om at finde ud af det. 

About the Author: Frans Ørsted Andersen

No biography available at this time.

About the Author: Daniel Wilson

No biography available at this time.

About the Author: Esben Klange

No biography available at this time.

About the Author: Rune Müller Kristensen

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books